Svensk Handel AB

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 10:04 CEST

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder ökade med 4,3 procent jämfört med samma månad förra året och att försäljningen i skobutikerna ökade med 5,1 procent. Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder minskat med 1,2 procent och skoförsäljningen minskat med 0,7 procent.

Blixtindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.

För tabell vänligen se bifogat pressmeddelande

Stark juniförsäljning

- Vår prognos om en ökad juniförsäljning slog in säger Mikael Sandström branschordförande i Svensk Handel Stil. Visserligen var jämförelsemånaden svag men det är ändå ett styrketecken att ökningarna var så pass stora. Krigsrubrikerna, som förvånade de flesta i branschen, om en krisartad försäljning i juni kom på skam och det med råge.

- Juliförsäljningen har börjat bra och min prognos för månaden är att även den kommer att visa på plus. Juli var förra året en svag försäljningsmånad och dessutom semestrar fler i Sverige. Utländska turister passar också på att fynda extra mycket i det nya lågprislandet Sverige. Den enda anledningen att det inte skulle bli en ökning är att branschen har dragit ner på sina lager. Både leverantörer och detaljister har till den här säsongen varit betydligt mer försiktiga i sina inköp varför mängden rea- och högsommarvaror är lägre än normalt konstaterar han.

- Sammanfattningsvis har det första halvåret visat en nedgång för kläder på 1,2 procent och för skor på -0,7 procent, vilket är en betydligt bättre utveckling än 2008 års först hälft då nedgången var -3,4 procent och -7,2 procent för kläder respektive skor, avslutar Mikael Sandström.

_________________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Linda Hedström, vikarierande pressansvarig Svensk Handel, 010-47 18 547, 070-561 84 56

Svensk Handel Stil är ett branschkansli inom Svensk Handel för de medlemsföretag som arbetar inom sko- mode- och sporthandeln, cirka 3 000 företag av Svensk Handels totalt 13 000 medlemmar. Branschkansliets verksamhet bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag.

Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Att prenumerera på blixtindex per fax eller e-post kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare på samma företag. Moms tillkommer. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.