Svensk Handel AB

BLIXTINDEX FÖR MODEHANDELN

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 08:54 CET

* För tabeller och statistik se bifogad PDF
Januari 2011

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 2,2 procent jämfört med samma månad förra året och att försäljningen i skobutikerna minskade med 0,6 procent.

Blixtindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.

 

Januari – en reamånad

- Januari är en reamånad och tillsammans med februari de minst betydelsefulla försäljningsmånaderna under året säger Mikael Sandström, branschordförande i  Svensk Handel Stil. Och med tanke på skobranschens tomma skohyllor efter den formidabla säsongen är nedgången betydligt mindre än jag trodde den skulle bli.

- Klädhandelns nedgång ska ses just i skenet av att januari är en reamånad och är därför inte speciellt uppseendeväckande, avslutar Mikael Sandström.

_________________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Lars G Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 623, 070-370 27 00

Svensk Handel Stil är ett branschkansli inom Svensk Handel för de medlemsföretag som arbetar inom sko- mode- och sporthandeln, cirka 3 000 företag av Svensk Handels totalt 13 000 medlemmar. Branschkansliets verksamhet bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag.

Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Att prenumerera på blixtindex per fax eller e-post kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare på samma företag. Moms tillkommer. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.