Svensk Handel AB

Blixtindex för modehandeln oktober 2010

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:59 CET

Svensk Handel Stil:s Blixtindex visar att försäljningen av kläder minskade med 4,6 procent jämfört med samma månad förra året och att försäljningen i skobutikerna ökade med 8,9 procent. Hittills i år, januari-oktober, har försäljningen av kläder varit oförändrad och skoförsäljningen ökat med 7,8 procent.

Blixtindex mäter försäljningstillväxten i fackhandeln i jämförbara enheter (like for like) och i löpande priser.


Oktober                   2010 ackumulerat

Kläder                               -4,6 % 0,0 %

Skor                                   8,9 % 7,8 %

Ännu en fantastisk skomånad men ner för kläder


För sjätte månaden i rad ökar skoförsäljningen. Trots att oktober förra året hade en ökning på hela 22 procent lyckades ändå skobutikerna överraskande öka, nu med nio procent.

- Ett enormt styrkebesked som förstärker bilden att skor är i centrum för modet, säger Mikael Sandström branschordförande för Svensk Handel Stil.

Även kläder hade en tuff jämförelsemånad att möta. Som väntat blev det därför inte heller några bra försäljningssiffror för kläder i oktober.

- Däremot var november en svag försäljningsmånad förra året varför vi har goda chanser att se plussiffror för både kläder och skor i den innevarande månaden tror Mikael Sandström.

_________________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:


Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80

Maria Sandow, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 639, 070-794 87 18

Lars G Ohlsson, pressekreterare Svensk Handel, 010-47 18 623, 070-370 27 00

Svensk Handel Stil är ett branschkansli inom Svensk Handel för de medlemsföretag som arbetar inom sko- mode- och sporthandeln, cirka 3 000 företag av Svensk Handels totalt 13 000 medlemmar. Branschkansliets verksamhet bestäms av en branschstyrelse med representanter för medlemsföretag.

Blixtindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Att prenumerera på blixtindex per fax eller e-post kostar 595 kronor per år och företag, samt 150 kronor per ytterligare e-postmottagare på samma företag. Moms tillkommer. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.