Huddinge kommun - politik

Blocköverskridande överenskommelse om kultur- och fritidsverksamheten i Huddinge

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 14:47 CEST

Sexpartikoalitionen och Miljöpartiet i Huddinge kommun har träffat en blocköverskridande överenskommelse om kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Överenskommelsen innebär att riktade investeringar kommer att göras i motionsspår, elljusspår och ridstigar, att möjligheten att inrätta ett ”föreningarnas hus” utreds samt att en taxa för föreningars vuxenverksamhet och för företag som vill hyra kommunala anläggningar och lokaler införs.

–Jag är glad att Miljöpartiet vill vara med och ta ansvar för att vi både har en stabil ekonomi i kultur- och fritidsverksamheten och kan göra bra investeringar som kommer alla Huddinges invånare till del, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

–Miljöpartiets strävan är ett mer jämställt och jämlikt Huddinge. Överenskommelsen innebär att vi kan göra flera efterlängtade satsningar i motionsspår och ridstigar. Vårt förslag om "Föreningarnas Hus" kommer att utredas, en satsning och ett närmare samarbete som vi tror kan gynna föreningslivet i stort i Huddinge, säger Marica Lindblad (MP)

Den nya taxan som införs för företag som hyr kommunala lokaler och anläggningar kommer att justeras till en marknadsmässig nivå.

Taxan för föreningar som vill hyra kommunala lokaler och anläggningar för sin vuxenverksamhet kommer att vara subventionerad och bland annat innehålla ett tak på 300 kronor i timmen för de dyraste anläggningarna under säsong för att värna föreningarnas ekonomi. Pensionärsföreningarna undantas och kommer, precis som barn- och ungdomsverksamheten, även fortsatt att ha nolltaxa.

För mer information

Vibeke Bildt (L)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
08-535 317 01
vibeke.bildt@huddinge.se

Marica Lindblad (MP)
Gruppledare och kommunalråd
08-535 301 50
marica.lindblad@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se

Marie Åkesdotter (MP)
Politisk sekreterare
08-535 301 51
marie.akesdotter@huddinge.se