Blodcancerförbundet

Blodcancerfonden delar ut 2 miljoner i forskarstipendium

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 16:57 CEST

Blodcancerfonden utlyser forskarstipendium som syftar till att förbättra vårdens kvalitet och patientens livskvalitet.

Blodcancerfonden stöttar utvecklingsarbete som syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Blodcancerfonden ger anslag till forskning inom vuxenhematologi. Företräde ges åt utvecklings- och forskningsprojekt som inte täcks av nationella forskningsfonder. Yngre forskare på doktorand och post doc. nivå prioriteras.

- Under de senaste åren har Blodcancerfondens insamlingsresultat varit goda och därför kan jag glädjande konstatera att vi nu kan dela ut en rekordstor summa till forskning. På så sätt kan hematologivården fortsätta att utvecklas, säger Blodcancerfondens ordförande Kerstin Holmberg.

Ansökningar på särskilt formulär ska vara Blodcancerfonden tillhanda senast den 30 april 2012. 

Formuläret finns på hemsidan www.blodcancerforbundet.se och kan tillhandahållas från förbundskansliet.

Stipendiaterna kommer att uppmärksammas på Internationella Lymfomdagen den 15 september.

Blodcancerfonden
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
tel: 08-546 405 40
E-post: fond@blodcancerforbundet.se

Blodcancerförbundet
Blodcancerförbundet är en intresseorganisation för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Blodcancerförbundet har cirka 3 300 medlemmar och 15 lokalföreningar. Förbundet är en ideell organisation med statsbidrag. Förbundet är medlem i Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO.