Blodcancerförbundet

Blodcancerfonden utlyser utbildningsstipendier

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:02 CET

Blodcancerfonden delar ut stipendier för deltagande i konferenser och fortbildningskurser som behandlar det hematologiska området. Stipendierna avser kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och annan personal inom hematologi.

Blodcancerfondens syfte är att stödja forskning och utveckling inom hematologi. De insamlade medlen går till fort- och vidareutbildning samt forskning inom hematologi. På detta sätt vill vi förbättra såväl vårdkvalitet som livskvalitet för blodcancersjuka och deras anhöriga

– Vi är glada att glada att återigen kunna utlysa utbildningsstipendier till hematologpersonal. Genom Blodcancerfondens stipendier har vi bidragit till en förbättrad vårdkvalitet och livskvalitet för blodcancersjuka och deras anhöriga. Blodcancerfonden är ett viktigt komplement och många gånger en garant för att hematologipersonal ges möjlighet till utbildning när vården allt mer saknar resurser, säger Blodcancerfondens ordförande Kerstin Holmberg.

Runt om i vårt land drabbas människor dagligen av blodcancersjukdom. Genom Blodcancerfonden kan vi bidra till ökad kunskap och förbättrad vård för dessa människor.

– Under de senaste tre åren har Blodcancerfonden delat ut närmare 1,2 miljoner kronor i utbildningsstipendier. Det är glädjande att vi på detta sätt har kunnat bidra till att utveckla vården och på så sätt förbättrat får de som drabbas av blodcancer, berättar Kerstin Holmberg.

Ansökningar görs på särskilt formulär som ska vara blodcancerfonden tillhanda senast den 15 maj 2012. Formulär finns på www.blodcancerforbundet.se samt kan tillhandahållas från förbundskansliet efter rekvisition.

Blodcancerfonden
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
tel: 08-546 405 40
E-post: fond@blodcancerforbundet.se