Karolinska Institutet, KI

Blodkolesterol förknippat med hjärnförändringar

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 10:01 CEST

Risken att drabbas av förändringar och inflammationer i hjärnan kan påverkas av vad vi äter, visar en kommande avhandling från Karolinska Institutet. Men en kolesterolsänkande behandling kan vara ett sätt att förebygga skadorna.Höga kolesterolhalter i blodet är en av flera kända riskfaktorer för Alzheimers sjukdom. Men då kolesterol normalt inte passerar den så kallade blod-hjärn-barriären har ingen hittills kunnat förklara hur blodkolesterol kan öka riskerna för en hjärnsjukdom som Alzheimers.Daniel Famer visar i sin avhandling Implikationer av kolesterol och kolesterolsänkande terapi vid Alzheimers sjukdom att hjärnan kan påverkas av det vi äter, trots att hjärnan skyddas av blod-hjärn-barriären. Mat som ökar nivåerna av blodkolesterol är förknippade med skadliga och inflammatoriska förändringar i hjärnan. Han visar också att en förklaring skulle kunna vara en omvandlad form av kolesterol som kan röra sig från blodet över barriären och in i hjärnan. Denna form av kolesterol kan påverka processer i hjärnan på ett sätt som innebär en ökad risk för Alzheimers sjukdom. Avhandlingen visar också att de negativa effekterna på hjärnan eventuellt skulle kunna motverkas med det kolesterolsänkande medlet rosuvastatin.Avhandling:

Implications of cholesterol and cholesterol-lowering therapy in Alzheimer’s disease

Disputation sker den 27 augusti 2007. Avhandlingen finns att ladda ner på: http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-260-6/


För mer information, kontakta:Doktorand Daniel Famer

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Telefon: 070-321 26 08

E-post: Daniel.Famer@ki.seDocent Milita Crisby

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Telefon: 08-585 864 37

E-post: Milita.Crisby@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd.

Telefon: 08-524 838 95

Mobil: 070-224 38 95

E-post: katarina.sternudd@ki.seKarolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se