Glycorex Transplantation

Blodrelaterade produkter

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 16:54 CEST

Glycorex Transplantation (publ., noterat på NGM Equity), meddelar att en global, europeisk aktör beställt produkter från Glycorex Transplantation AB för tester och uppskalad produktion av vissa blodrelaterade produkter. Detta efter att tester av bolagets produkter för småskalig produktion framgångsrikt har genomförts av beställaren. Man vill nu gå vidare och genomföra ytterligare tester i en större skala. Detta utgör en ny intressant applikationsmöjlighet för företagets teknologi. Den totala marknaden för dessa blodrelaterade produkter uppgår till mer än en miljard Euro per år och utgör en växande marknad. Glycorex Transplantations unika teknologi möjliggör produktförbättringar, vilket bekräftas av de tester som hittills gjorts. Glycorex Transplantation AB marknadsför även Glycosorb®-ABO, som är certifierad för klinisk användning inom EU-området. Denna produkt har visats underlätta transplantationer över blodgruppsgränserna av njure, lever och hjärta. Detta möjliggör ett ökat antal transplantationer. Bolaget utvecklar även produkter avsedda för framtagning av universell blodplasma som är avsedd att kunna ges till patienter oavsett blodgrupp. Företaget har tidigare i år fått en order från en större europeisk blodbank för tester av uppskalad produktion av sådan blodplasma. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson, 046 286 5780