TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Blodtrycksläkemedlet Zanidip nekas subvention i länsrätten

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:28 CEST

Länsrätten går på TLV:s linje och slår fast att företaget Medas blodtryckssänkande läkemedel Zanidip är för dyrt i relation till medicinsk effekt för att ingå i högkostnadsskyddet.

I februari 2008 presenterade TLV sin genomgång av läkemedel mot högt blodtryck. TLV kom fram till att det finns ett stort behov av ett brett sortiment blodtryckssänkande läkemedel inom högkostnadsskyddet. Tre substanser bedömdes vara så dyra i relation till den medicinska effekten, att TLV beslutade att de inte längre skulle subventioneras. En av dessa substanser är lerkanidipin som ingår i läkemedlet Zanidip.

- Vårt uppdrag är att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Det betyder inte att vi enbart är intresserade av pris. Effektiva läkemedel måste få kosta, men för att pengarna ska räcka kan vi inte subventionera dyra läkemedel när det finns likvärdiga till ett lägre pris, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV.

Genomgången av läkemedel mot högt blodtryck omfattade nästan 50 substanser som ingår i omkring 300 läkemedel. Flera läkemedelsföretag valde att sänka sina priser för att deras produkt skulle få vara kvar i högkostnadsskyddet. Det frigjorde hela 115 miljoner kronor per år.

- Meda valde att överklaga vårt beslut i stället för att sänka priset. Nu har länsrätten prövat beslutet och delar vår uppfattning. Zanidip finns kvar på marknaden, men inte inom ramen för högkostnadsskyddet, säger Ann-Christin Tauberman.

Enligt länsrättens dom har Meda inte lyckats visa att Zanidip har en medicinsk effekt som kan försvara priset. Zanidip kostar mer än dubbelt så mycket som flera likartade läkemedel mot högt blodtryck.

TLV:s genomgång av blodtrycksläkemedel innebär att 400 miljoner kronor årligen kan frigöras som kan användas till andra områden inom hälso- och sjukvården. 30 miljoner kronor kommer från produkter som tagits ut ur högkostnadsskyddet. Prissänkningar leder till att 115 miljoner frigörs och 250 miljoner kronor kan frigöras genom att de dyraste läkemedlen bara används när de verkligen behövs. Förändringarna trädde i kraft den 1 september 2008.

Nästan 1,6 miljoner människor i Sverige tar blodtryckssänkande läkemedel. Denna läkemedelsgrupp subventionerades 2007 för omkring 2,4 miljarder kronor.

Länk till bild på Ann-Christin Tauberman

För ytterligare information kontakta:

Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, tel: 08-56 84 20 51
Cecilia Hultin, tf informationschef, tel: 08-568 420 88

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med nästan 20 miljarder kronor 2007.