Åsiktsregistrering.nu

Bloggare stiftar lagar och måste bevakas – åsiktsregistrering.nu!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 14:34 CEST

I samband med publiceringen av rapporten "Svenska politiker i bloggosfären: en analys av bloggande riksdagsledamöter och statsråd" presenteras bevakningsplattformen Åsiktsregistrering.nu - ett samarbete mellan Intelliwell AB och Lerdell Investigations AB.

Syftet med rapporten - som är författad av omvärldsanalytikern David Lerdell - är att redovisa en kartläggning över hur utbrett bloggandet är bland svenska riksdagsledamöter och statsråd, samt vad som utmärker de bloggande politikerna i termer av ålder, kön, partitillhörighet, utbildningsnivå, geografisk representation och civil yrkestillhörighet.

Rapporten kan laddas ned här.

För närvarande handlar det om 87 bloggande riksdagsledamöter och statsråd, vilka kan karaktäriseras på följande sätt:


 • Genomsnittsålder: 45 år (51 år för ickebloggare)

 • Kvinnor: 49,5 % (46 % för ickebloggare)
  Män: 50,5 % (54 % för ickebloggare)

 • Utbildningsbakgrund: 30 (34%) ledamöter och statsråd någon form av högre utbildning.

 • Regional representation: 31 (36%) ledamöter kommer från någon av storstadsregionerna (Malmö, Göteborg, Stockholm).

Professionell bakgrund vid sidan av politisk verksamhet:


 • Lärare (9)

 • Journalist (8)

 • Ekonom (6)

 • Jurist (6)

 • Ingenjör (4)

Noterbart är att socialdemokratiska bloggare är underrepresenterade medan Moderater, Centerpartister samt Vänsterpartister är överrepresenterade, jämfört med valutgången 2006.

Rapporten avslutas med antal slutsatser rörande det politiska bloggandet i Sverige:


 • Politikerna kommer att sluta valstugeblogga och driva vardaglig opinion på sina bloggar

 • Bloggandet bygger personliga varumärken, politiska plattformar och utmanar partipiskan

 • Eftersom svenska politiker alltid låter sig inspireras av amerikanska valrörelser kommer bloggandet att öka 

 • Bloggar används för att sprida - och bemöta - rykten

 • Den låga andelen (s)-bloggande innebär att man lämnar walkover mot borgerlig media

 • Politiska bloggare har reellt politiskt inflytande och använder bloggarna för att driva opinion och måste bevakas - vilket sker på åsiktsregistrering.nu.

Om Åsiktsregistrering.nu

Denna och kommande undersökningar är en del av plattformen Åsiktsregistrering.nu, vilket är ett samarbete mellan Lerdell Investigations AB och Intelliwell AB.

Den offentliga sektorn styrs av politiker. Dess utgifter uppgick 2005, enligt EkonomiFakta, till 1 446 miljarder kronor - eller räknat per invånare, nästan 160.000 kronor. Till detta kommer att offentliga myndigheter och verk, vars ledningar utses av politiker, reglerar, övervakar och kontrollerar privata verksamheter.

Självklart måste beslutsfattare i företag och organisationer följa dessa politikers agenda - deras uppfattningar och hur de driver opinion.

Under samlingsnamnet Åsiktsiktsregistrering.nu samarbetar Intelliwell och Lerdell Investigations för att stödja kunder med rådgivning och analys av den politiska kartan och dess utveckling.

Följ registreringen på Åsiktsregistrering.nu.

Om Intelliwell

Intelliwell utvecklar bevakningssystem för webben.

Med avancerad metodik för inhämtning och analys av information åstadkommer Intelliwell mycket hög kvalitet i bevakningsresultatet. Intelliwells erfarenhet och kompetens rörande verksamhetsstyrning, informationsanalys och teknisk utveckling har paketerats i informationstjänsterna.

Genom att systematiskt fånga individuella träffresultat skapas högkvalitativa och kostnadseffektiva beslutsunderlag som är skräddarsydda för ändamålet.

Besök Intelliwells webbsida www.intelliwell.se eller ring 08-618 76 10 för mer information om Åsiktsregistrering.nu och Intelliwells verksamhet. 

Om Lerdell Investigations

Lerdell Investigations bedriver strategisk omvärldsbevakning, med fokus på den källa som ökar mest i betydelse - Internet.

Lerdell Investigations har sitt ursprung i den forskning som grundaren och ägaren David Lerdell bedrivit om Internet ur ett omvärldsperspektiv, bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm.

David driver även den interaktiva tankesmedjan Forum Internet som syftar till att skapa och sprida kunskap om Internet som en del av det omgivande samhället.

Besök Lerdell Investigations hemsida www.lerdell.com  eller ring 08-55 11 55 77 för mer information om Åsiktsregistrering.nu och Lerdell Investigations verksamhet.