Sellin & Partner Bok och Idé AB

Bloggtider

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:36 CEST

Av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren

Kommer bloggandet att revolutionera medielandskapet? I så fall – när kommer denna revolution att ske?

Vi lever redan i bloggtider. En mängd åsikter och uppfattningar etableras i dag på tyckarmarknaden utan att ha tagit vägen via etablerade tidningar och etermedier. Många bloggar fungerar också som personliga dagböcker. En blogg kan vara både ett elfenbenstorn för forskare och en skvallercentral för den som vill.

Med boken Bloggtider vill Institutet för Mediestudier ge underlag för fortsatt diskussion om bloggandets betydelse i framför allt nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

Bokens tre författare har alla bred kunskap om bloggar. Lars Våge, bibliotekarie på Mitthögskolan i Sundsvall, skriver om hur fenomenet uppstod och om hur det utvecklats under sin korta historia. Erik Stattin, bibliotekarie på Karolinska Institutet i Solna, beskriver hur oberoende aktörer genom sina bloggar utmanar traditionella medier. Gunnar Nygren, journalistikforskare och lärare på JMK i Stockholm, påminner om att traditionella medier redan under förra seklet visade sig kunna samexistera med uppstickarna.

Bloggtider ger en bild av bloggandets betydelse i en demokrati, av vad den nya tekniken för med sig av risker och möjligheter och vad denna nya talarstol får för konsekvenser för politiker och journalister. Boken ges ut i samarbete med Institutet för Mediestudier.

ISBN 91-7055-326-2

Ca-pris 218 kr