Naturvetarna

Årets geolog avslöjar blommornas historia

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:25 CEST

Else Marie Friis har utsetts till Årets Geolog 2007. Hon är en av världens främsta paleobotaniker och är verksam på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Istället för att som Linné ordna och namnge sin samtids växter har hon tagit sig an växter från det förflutna.

Else Marie Friis, professor och sektionschef vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, har utsetts till Årets geolog. Hennes forskning har väsentligt ökat vår förståelse för hur blomväxterna uppkommit och utvecklats.
– Else Marie Friis har gjort en enorm insats för geologin och paleobotaniken och samtidigt arbetat engagerat med att föra ut sina resultat till allmänheten, säger Geologsektionens ordförande Magnus Hellqvist.

I början av krita dominerade enkla blomformer och de står långt ifrån botanikernas modellblomma magnolian, som är ganska avancerad och uppkom långt senare.
- I vårt arbete har vi utifrån fynd morfologiskt försökt tolka funktionen hos de tidiga växternas reproduktionsorgan i förhållande till rådande klimat och djurliv under krita.

Else Marie Friis läste en kombination av geologi och botanik vid universitetet i Århus, där hon också skrev sin avhandling. Fynd av unikt välbevarade mikroskopiska blommor vid Ivösjön i Skåne ledde fram till ett vetenskapligt genombrott 1980.

Just nu arbetar Else Marie Friis med en bok om blomväxternas utveckling under krita för 140 till 65 miljoner år, men nya avancerade molekylärbiologiska metoder har skapat kaos i fröväxterna systematik och gjort det till ett mödosamt arbete.
- Vi kan plötsligt få nya rön från ett möte någonstans och så måste vi ändra överallt.

Utmärkelsen Årets geolog går alltid till en person som har flyttat fram geologins position i samhället. Årets geolog utses av Geologsektionen inom Naturvetareförbundet. Prisutdelning med middag kommer att äga rum den 8 november på SGU i Uppsala, som avslutning på en temadag om Linné och geologi där Else Marie Friis är huvudtalare.


Mer information:
Magnus Hellqvist, Geologsektionen, 070-243 88 19, mhq@du.se
eller Marita Teräs, informationschef Naturvetareförbundet, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se.


Foto på Else Marie Friis: www.naturvetareforbundet.se