Attac Sverige

Blottlägg avregleringsmyten

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:07 CEST

På lördag och söndag arrangerar Attac, SEKO, SITS, Miljöförbundet jordens vänner och ABF en bred konferens i Stockholm om den gemensam välfärdens framtid, med fokus på effekterna av avregleringar och privatiseringar.

I våras levererade den statliga Regelutredningen en svidande kritik när det gäller utfallet av 1990-talets avregleringar inom el, tele, post, järnväg, flyg och taxi. Tvärtemot löftena om billigare och bättre välfärdstjänster har priserna stigit inom samtliga sektorer utom telebranschen. Samtidigt har arbetsförhållandena blivit sämre och sysselsättningen minskat – återigen på tvärs mot myten att avregleringar sätter fart på ekonomin och skapar fler jobb.

Nu fortsätter vi arbetet med Upprop för rättvisa och gemensam välfärd – ett initiativ som sedan 2004 drivs av bland andra Attac, SEKO, Miljöförbundet jordens vänner, Synskadades riksförbund och Sjukvården Inte Till Salu. Uppropet, som bland annat kräver stopp för fortsatta avregleringar och privatiseringar av den gemensamma välfärden, stöttas av fackliga organisationer, fokrörelser och enskilda motsvarande över 700.000 personer.

En helg för gemensam välfärd är en konferens- och möteshelg som sätter luppen på effekterna av de avregleringar och privatiseringar av den gemensamma välfärden som genomförts både i Sverige och internationellt sedan 1990-talet. Under helgen kommer också de organisationer och enskilda som stöttar uppropet för gemensam välfärd att diskutera hur arbetet kan drivas vidare.

De frågor som tas upp är bland annat effekterna av avregleringar av den svenska järnvägstrafiken, inför trafikpropositionen i höst, privatiseringar inom sjukvården, och avregleringar och utförsäljning av vattenförsörjning, energi, skog och naturresurser.

Bland de medverkande finns bland annat Tomas Abrahamsson, vice ordförande i SEKO, Jarl Lander, riksdagsman (s), Göran Dahlgren, folkhälsoråd emeritus och professor vid Liverpool University, Meena Raman, ordförande i Friends of the Earth International, Arne Byrkjeflot, LO Trondheim, Klas Rönnbäck, Miljöförbundet jordens vänner.

En helg för gemensam välfärd
Tid: 22 oktober 9.30-18.00, 23 oktober 12.00-15.30
Plats: ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41
Arrangörer: Attac, MJV, SEKO, SITS och ABF Stockholm

Fullständigt program och mer information finns på: www.attac.se