HiNation AB

BLOW! & Orrefors - Auktion för en ljusare värld!

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 09:43 CEST

BLOW! & Orrefors

Auktion för en ljusare värld!

Lördag den 11 augusti genomför hantverksgruppen BLOW! tillsammans med Orrefors en välgörenhetsauktion för att bidra till en lite bättre och lite ljusare värld.
Genom samarbetspartnern HiNation AB kommer samtliga intäkter från auktionen gå till att sprida ljus och elektricitet i Afrikas kåkstäder med hjälp av mobila solcellslampor. Ta chansen och ropa in unikt konstglas från Orrefors och BLOW! och gör samtidigt livet ljusare och tryggare för människor i Afrikas slumområden.

-”Vi är extremt priviligierade i vår del av världen och åtnjuter många förmåner med självklarhet. Nu vill vi att vår hantverksskicklighet och passion för glas ska bidra till att några fler i världen får det lite bättre”- säger Julie Kausland, en av BLOW!´s medlemmar.

Auktionen sker i samarbete med Orrefors och besökarna kommer att bjudas på en stor variation av unika konstglasföremål. Orrefors skänker konstglasbitar från Lars Hellstens produktion för Orrefors och BLOW! bidrar med hela sin utställning ”Inspired By You”. Idén att skapa en välgörenhetsauktion kommer just från samarbetsprojektet ”Inspired By You” som skapats med inspiration av de som besökt BLOW!´s verksamhet under sommaren.

-”Vi har skapat ”Inspired By You” tillsammans med våra besökare som bidragit med sina tankar och idéer och på så sätt möjliggjort för oss att göra denna utställning. Vi tyckte det kändes helt rätt att fortsätta på den generösa linjen genom att vi tillsammans bidrar till olika möjligheter. Nu säljer vi de unika föremålen och ger pengarna till bättre behövande och det skapar en fin cirkelrörelse där många i slutändan har bidragit till att sprida ljus i världen” säger Markus Emilsson.

Samtliga intäkter från auktionen kommer oavkortat användas för att sprida ljus och elektricitet i slumområden i Afrika. Samarbetspartnern HiNation AB producerar solcellslampor ämnade för tillväxtländer och har väletablerade kontakter och utarbetade projekt med små lokala välgörenhetsorganisationer i flera delar av Afrika. Idag lever 1,5 miljarder människor i världen med solljus som huvudsaklig ljuskälla. Tillgång till ljus och elektricitet är avgörande för att kunna bygga upp ett fungerande liv och skapar förutsättningar för arbete, studier och, inte minst, trygghet. Ett exempel är att i familjer som har tillgång till solcellslampor studerar barnen i snitt två timmar mer per dag och får bättre resultat i skolan. Bra ljus ökar läskunnigheten! Genom att arbeta med HiNation kan vi försäkra oss om att alla pengar från auktionen investeras i solcellslampor som kommer till nytta för dem som verkligen behöver det.


Auktion för en ljusare värld!
Auktion: 11 augusti kl 13:00
Plats: Orrefors Glashytta
Föremål: Kan ses på plats fr.o.m. 9 augusti eller på
Facebook: Sök Blow&Orrefors-för en ljusare värld
Kontakta: info@markusemilsson.se, 0704-533695


HiNation® was founded in 2008 by Linda Krondahl, M.Sc. Chemical Engineering and Technology Management. HiNation cooperates with external expertise, organisations and universities for product development, manufacturing and sales. Our mission is to provide the best solar powered products to people around the globe, focusing on two markets - Outdoor users www.hination.com and Off-grid users www.hination.org.

Today 1,7 billion people, about 25% of the world's population, lack access to electricity. Instead, they get light from open fires, kerosene lamps or battery flash lights. The result is unhealthy emissions, affecting the health of people locally and the environment globally, but also the risk related to fires in areas where water often is a scarce resource. With HiNation's portable solar panel HiLight they can produce their own energy for durable lighting and charging cell phones and other portable device.