SAS

Blue1, snabbast växande flygbolaget i Finland

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 11:06 CEST

Som ett steg i den fortsatta expansionen förverkligar Air Botnia sitt mest omfattande förnyelseprogram sedan SAS köpte bolaget år 1998. De mest synliga förändringarna på Air Botnias förnyelse kommer till uttryck i, vid sidan om ökad produktion och nya destinationer, ett helt nytt identitetsprogram som omfattar allt från nytt namn, ny logo och grafisk design till nytt utseende på flygplanen.

Air Botnia blir Blue1
Air Botnias nya namn från och med den 1 januari 2004 är Blue1. Detta dynamiska och progressiva namn är modernt och internationellt. I logon ingår tre färger: vitt, blått och silver. Den blåa och vita utrycker bolagets finska ursprung och silverfärgen stilren finsk formgivning. Siffran 1, som i varumärket består av sju små kvadrater beskriver steg för steg Blue1:s väg till det snabbast växande flygbolaget i Finland.

"Vi har byggt upp en bred och stark plattform och har blivit en erkänd faktor inte bara i Finland utan även på den internationella marknaden", säger VD Sveneric Persson och fortsätter: "Air Botnia utnämndes bland 80 flygbolag i Europa som det tredje bästa bolaget. ERA - European Regions Airlines Association - belönade oss med brons medalj i tävlingen "Airline of the Year 2003/2004" den 18 september 2003 i Dublin."

Steg för steg
SAS har funnits på den finländska marknaden i närmare femtio år. Fram till år 1998 var verksamheten relativt liten. För fem år sedan köpte SAS det finländska flygbolaget Air Botnia och gjorde Finland till sin fjärde hemmamarknad efter de tre skandinaviska länderna. Sedan dess har SAS- koncernen tredubblat antalet dagliga flyg till och från Finland från 40 till 120 , varav Blue1 står för 102. Andelen av de internationella passagerarna har under dessa år fördubblats och marknadsandelen är nu 21 %.

Blue1 erbjuder sina resenärer möjligheten att resa direkt ut i världen. Sålunda ges den finländska resenären ett alternativ, möjligheten att resa utomlands utan att tvingas flyga via Helsingfors. Blue1 har bland annat tre dagliga flyg från Åbo till Köpenhamn och sex till Stockholm, fyra flyg från Uleåborg och fem från Vasa till Stockholm.

Förbindelser från Köpenhamn och Stockholm erbjuds till flera än hundra av SAS Koncernens destinationer i Europa, USA och Asien. Tack vare den höga turtätheten erbjuder Blue1 stor valfrihet och kunden har möjlighet att resa enligt eget behov.

Genève, Blue1:s tolfte destination
I november 2002 inleddes en ny era i bolaget. Då togs första steget direkt ut i Europa. Reguljär flygtrafik inleddes mellan Helsingfors och Bryssel. Denna linje följdes av Helsingfors - Düsseldorf i maj 2003 och den 6 oktober tas nästa steg med den nya linjen till Genève. Blue1 flyger nu 12 destinationer i 7 länder.

Flygplansflottan har också utvecklats sedan 1998. Från att ha haft fem 19-sätes Jetstream propellerplan har bolaget nu 5 jetplan av typ Avro RJ85, med plats för 79 passagerare och fem turbopropplan av typ Saab 2000, med plats för 47. Flottan hör till en av Europas yngsta och modernaste. I månadsskiftet oktober/november tar Blue1 ett nästa steg i den expansion som pågått de senaste fem åren. Då levereras fyra nya Avro- jetplan. Två av typen RJ85 och två av den större modellen RJ100, med 99 stolar. Det betyder att den totala passagerarkapaciteten ökar med 60 % och flygplanens antal stiger till 14. Det totala antalet dagliga flyg är från början av november 102.

Mera personal
Expansionen innebär på personalsidan närmare 50 nya arbetstillfällen, främst bland den flygande personalen och på den tekniska avdelningen. Blue1 beräknas ha 340 anställda vid årets slut, gentemot 40 år 1998.

Totalt har SAS-koncernen närmare 1000 anställda i Finland.

BLUE1 CORPORATE COMMUNICATIONS

Ytterligare information:
Blue1, kommunikationsdirektör Tom Christides, tel. +358 40-7523131

Bildmaterial:
Blue1, informatör Elina Nykänen, tel +358 40 844 2071