Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals företrädesemission tillför bolaget 50 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 15:19 CEST


En preliminär sammanräkning i Bluefish Pharmaceuticals företrädesemission visar att 4 614 160 aktier har tecknats.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats dem som har tecknat utan företrädesrätt i enlighet med de principer som beskrivits i kallelsen till den extra bolagsstämman. Därutöver kommer den utställda garantin av Färna Invest utnyttjas med ca 13 MSEK. Bluefish tillförs därmed genom nyemissionen ca 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bluefish med 6 249 160 och aktiekapitalet med 1 251 114 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 5 856 693 kronor och antalet aktier till 29 253 460. Nyemissionen har genomförts i syfte att säkerställa bolagets fortsatta expansion av produktportföljen samt lansering i nya marknader.

För mer information, kontakta:
Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. +46 8 679 50 70
Email: karl@bluefishpharma.se

Susanna Urdmark, Executive VP, Global Product Strategy
Tel. +46 8 679 50 70
Email: susanna@bluefishpharma.se

Bluefish Pharmaceuticals AB affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva generiska läkemedel av hög kvalitet och betydande medicinskt värde. Bolaget grundades 2005 med ambitionen att bygga ett paneuropeiskt läkemedelsföretag med fokus på produktutveckling och marknadsföring. Bolaget har hittills förvärvat rättigheter till 25 produkter, varav 13 är godkända i något eller flera europeiska marknader och ytterligare 12 är under registrering. Bluefish har som målsättning att bygga en produktportfölj på 100 substanser inom den kommande treårsperioden.