Strålsäkerhetsmyndigheten

Bluffakturor om radonbesiktning

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 17:17 CEST

Företaget Rosin Montage AB i Färila skickar ut falska fakturor som rör en påstådd radonbesiktning. Myndigheten uppmanar alla som får en sådan faktura att göra en polisanmälan.

Ett företag, Rosin Montage AB i Färila, skickar ut falska fakturor som rör en påstådd radonbesiktning. Företaget hävdar att besiktningen görs i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, men något sådant samarbete finns inte. Företaget påstår dessutom att mätningarna är obligatoriska, vilket inte heller är riktigt.

Fakturan är en bluff och myndigheten uppmanar alla som får en sådan faktura att göra en polisanmälan.

För ytterligare information:
Kirlna Skeppström, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 41 17
Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 42 61

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Uppdraget omfattar både dig som privatperson och som yrkesverksam.

Myndigheten arbetar inom ett mycket brett område: kärnkraft, avveckling av kärnkraft, kärnavfall, transporter av radioaktiva ämnen, sol, solarier, elektromagnetiska fält, laser, radon, kosmisk strålning, beredskap mot händelser och olyckor med strålning, biobränsle samt användning av strålning inom vård, forskning och industri.