Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

BNP-måttet duger inte längre

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 13:31 CEST

-EU-parlamentet har tagit ett första steg för att erkänna att BNP inte är ett bra mått för att mäta framsteg. Det säger Carl Schlyter, Miljöpartiet, sedan parlamentet idag antagit en resolution för att komplettera BNP-måttet med indikatorer som mäter bland annat miljöpåverkan och social utveckling.

BNP är ett omodernt sätt att mäta utveckling och leder ofta helt fel. Konsekvenser av olyckor och naturkatastrofer hamnar på plussidan. Miljömässig hållbarhet, resurseffektivitet och socialt framåtskridande finns oftast inte med i BNP-begreppet.
- Det är dags att skrota BNP-tillväxt som mål, och ersätta det med mål som visar direkta vinster för bättre miljö, bra arbetstillfällen och social trygghet, säger Carl Schlyter. Det har vi inte fått med oss parlamentets majoritet på. Men resolutionen är ändå ett framsteg eftersom den erkänner att BNP-begreppet leder fel och behovet av att använda och utveckla nya indikatorer som tar hänsyn till miljö och sociala faktorer. Parlamentet eftersträvar mått som mäter livskvalité.
Kritiken mot BNP som mått kommer nu från allt fler håll, bl a från Världsbanken, OECD och FN:s utvecklingsorgan UNDP.

För mer information:
Carl Schlyter 070 2382515
Pressekreterare Marita Pahlen 070 6750373

Rapporten finns att läsa på:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-460.599+01+DOC+PDF+V0//SV&language=SV
MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/carl