IAMCP Sweden Chapter

Bo Bauhn ny ordförande för föreningen för Microsoftpartners i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 17:46 CEST

Valentino Berti som var ordförande 2006-2015 är kvar i styrelsen som ekonomi- och informationsansvarig..

– Det är en ära att få möjlighet att leda en förening som IAMCP Sverige som under många år har vuxit sig till den idag största IAMCP-lokalföreningen i världen, säger Bo Bauhn.

Den svenska delen av IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) bildades i slutet av 1990-talet, strax innan den historiska ”dotcom-döden”. Föreningen gjorde en nystart år 2001 och idag har föreningen 147 medlemsföretag som alla är partner med Microsoft.

Planen framöver är att växa och bli än starkare som förening.Det finns betydliget fler aktiva Microsoftpartner i Sverige än de 147 företag som är medlemmar idag och för att klara detta behövs ett ökat vertikaliserat fokus.

Bo Bauhn: - Exempelvis vet vi att olika partnertyper har olika hjärtefrågor. Dessa behöver vi fånga upp och arbeta vidare med. Därför kommer vi att bilda fler fokusgrupper som driver olika frågor.

Ett annat mål för styrelsen är att höja röstläget genom att vara en aktiv föreningsröst till Microsoft men även Microsofts röst till partnerledet. Eftersom IAMCP ser förändringar i eko-systemet tror man att det är än viktigare att arbeta med frågor som förenklar och utvecklar relationen mellan partners och Microsoft. Allt under devisen – Det skall vara enkelt att vara Microsoft-partner!

IAMCP är en mycket viktig organisation för Microsoft Sverige. Vår affärsmodell bygger på att vi har partner som är närmast våra kunder, som kan deras bransch och kan utveckla och leverera tjänster och produkter åt dem. Vi ser vi ett stort värde i att kanalen kan samlas under en gemensam hatt, säger Jonas Alstermark, chef för SMS&P (Små och Medelstora företag, lösningar & Partners) på Microsoft.

Den nya styrelsen som valdes in på årsstämman består av Bo Bauhn (VD Retune AB) som ordförande, Johan de Verdier (VD, Candidator) regionansvarig Väst,Lennart Johansson (bolagsman Cloudfactor) vice ordförande, Valentino Berti (VD Vebe IT-Management AB) kassör och information, Carl Tönseth (VP Enfo Zipper) Regionansvarig Mitt, Monika Christensson (Ordförande IXX IT-Partner) Regionansvarig Syd samt Agneta Lindström (Alliance Manager, CGI) alliansansvarig mot Microsoft. Till styrelsen är även Thomas Wernborg (Partner Business & Development lead) adjungerad som Microsofts representant.

Bo Bauhn Ordförande, IAMCP Sweden VD, Retune AB, bo.bauhn@retune.se ,0733581000

IAMCP Sweden Chapter fakta

Den svenska föreningen bildades år 1999. Idag har föreningen 147 företagsmedlemmar, de flesta i Mälardalen men ett 30 tal i respektive Göteborgsområdet och Skåne och resten spridda i landet. Medlemsföretagen representerar tillsammans Microsofts hela tjänste- och produktutbud, såsom systemutvecklare, systemintegratörer, infrastrukturpartners, licenspartners, utbildare, distributörer, molnparterns, Dynamics-partners m.fl.

Föreningens syfte är att skapa ett affärsnätverk för Microsoft Partners och möjliggöra för dessa att träffas, lära känna varandra och skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som föreningen verkar för en långsiktigt god relation med Microsoft och för att vara en kraftfull samtalspartner till dem. Föreningen skall även skapa ett forum för gemensam kompetensutveckling.