Sveaskog

Bo Dockered: Bra med en tillväxtorienterad skogspolitik

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:14 CET

-Den skogspolitiska skrivelse som regeringen lagt fram idag är mycket
bra. Den visar att en tydligt tillväxtorienterad grundsyn nu kommer
råda, säger Bo Dockered, styrelseordförande i Sveaskog i en kommentar.

- Jag hälsar med tillfredsställelse att regeringen understryker att en
stark skogsnäring är av ett nationellt intresse för Sverige och att
skogen även fortsatt ska skötas så att den ger god avkastning samtidigt
som biologisk mångfald behålls, fortsätter Bo Dockered.

-När det gäller frågan om naturvård och reservat i skogen, uppskattar
jag att regeringen pekar på behovet av en bred dialog om hur vi ska få
en effektiv användning av statens resurser där strategier och
bevarandemodeller utvecklas.

-Särskilt viktigt är här att resurser avdelas för skötsel av befintliga
reservat samt för nyckelbiotoper och naturvårdsavtal, säger Bo Dockered.

För mer information kontakta:
Bo Dockered, Styrelseordförande Sveaskog, tel 070-674 01 19