Sveaskog

Bo Dockered: Öka de skogliga satsningarna

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:33 CEST

- Bygg den svenska tillväxten med skogen som en av grundstenarna. Men gör det på ett sätt som minskar den regionala obalansen. Rätt hanterat kan skogen också bidra till att ohälsan i samhället minskar. Det sade Bo Dockered, Sveaskogs styrelseordförande idag vid ett skogspolitiskt seminarium i Stockholm.

- Sverige och svensk skogspolitik är på rätt väg. Översynen av svensk skogspolitik som startar nu måste bygga på en gemensam vision för hur vi ska utveckla skogssektorn som en tillväxtindustri för samhällsekonomin. Det finns idag en bred politisk samsyn om att skogen ska klara både produktions- och miljömålen. Det målet ska ligga fast, men vi kan bli bättre på båda sakerna, säger Bo Dockered.

- Då det gäller Naturvårdsverkets inventering av skyddsvärden på statlig mark har vi nu fått till en bra diskussion mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten om vilka skogar som ska brukas och vilka som ska skyddas. Det finns nu en positiv anda i detta arbete, säger Bo Dockered.

- Nu är det angeläget att Skogsstyrelsen får ökade resurser och mandat att säkra arbetet med de små reservaten i intervallet 5-20 hektar. Det är angeläget att Skogsstyrelsen tillåts ha det fulla sektoransvaret för skogens frågor.

- Från skogsnäringens sida är det viktigt att vi säkrar produktionen i de skogar som vi brukar. Jag tänker främst på skogsvård som plantering och röjning. Här har Sveaskog länge legat i täten med goda ambitioner men nu höjs ambitionerna ytterligare vad gäller röjningarna.

- Skogens produkter är förnyelsebara och vi måste stimulera både en ökad användning av biobränslen och trä inom byggsektorn. Här har vi ytterligare en rejäl utmaning, säger Bo Dockered.

Hela Bo Dockereds anförande finns på www.sveaskog.se


För mer information kontakta:
Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel 070-674 01 19
Leif Öster, informationschef Sveaskog, tel 070-555 81 55