Moderaterna

Bo Lundgren om budgeten: Tillväxt - var god dröj

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:51 CEST

- Tomma ord och fromma förhoppningar präglar årets budgetförslag, liksom så många tidigare. Sverige behöver - i än högre grad efter folkomröstningen - en tillväxtpolitik. Istället blir 2004 ett i raden av förlorade år. Utan konkreta förslag som gör företagande och arbete enklare och lönsammare tar inte tillväxten fart.

Det säger moderaternas partiledare Bo Lundgren i en kommentar till regeringens budgetproposition.

- Så länge regeringen lägger budget tillsammans med stödpartierna blir det ingen politik för ökad tillväxt. Samtidigt som vikten av företagande och tillväxt lyfts fram retoriskt innebär budgetens energiskattehöjningar och den tredje sjuklöneveckan nya pålagor för landets företagare.

- Skall regeringens nya tillväxtretorik kunna omsattas i handling måste samarbetet med vänsterpartiet och miljöpartiet brytas. Då finns det förutsättningar att kunna ta tillvara den möjlighet till förnyelse av politiken som finns i riksdagen.

- Företagande måste bli enklare och lönsammare genom minskat krångel och eliminerad överbeskattning. Investeringar stimuleras genom slopad dubbelbeskattning och vidgade avskrivningsmöjligheter för mindre och nystartade företag. Det måste löna sig bättre att arbeta än att inte arbeta, säger Bo Lundgren

För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00