Gjuteriet i Tingsryd AB

BoDag i snöklätt Tingsryd

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:33 CET

Befolkningsutvecklingen i landsbygdskommuner är en negativ trend och för att motverka den, stimulera och möjliggöra inflyttning är det viktigt att nätverkstanken slår rot bland aktörer i kommunens näringsliv. Att inbjuda till denna mötesplats (BoDagen) den 13 februari på Gjuteriet i Tingsryd var ett led i kommunens strategi att främja nya tankar runt vårt boende.

Ca 500 besökare sökte sig till inomhusvärmen när Tingsryds kommun bjöd in till en informerande heldag med boendet i fokus. Initiativet hade till syfte att uppmuntra kommuninvånare och inflyttande till en kreativ rotation på bostadsmarknaden. Utställare och föredragare visade på en mängd lösningar som kan frigöra objekt på fastighetsmarknaden, förenkla vardagslivet, öka livskvaliteten och tryggheten, öka servicegraden m m. Ett tjugotal aktörer fanns på plats för att informera och stimulera.

Besökarna kunde tala direkt med banker, försäkringsbolag, mäklare, energirådgivare, byggföretag och ett antal tjänsteproducerande företag. Tingsryds kommun var välrepresenterade med både inflyttarservice, plan- och miljökontoret samt välkomstkommitté.

Parallellt med utställningen pågick, under hela dagen, föredragningar för allmänheten i skilda ämnen som Riskkonstruktioner, Spara energi och klimat, Bygglov m fl. En strid ström av besökare lyssnade uppmärksamt och fick också ta del av Bankens roll vid köp av boende, Att bygga om gamla hus och fakta om ROT-avdrag. Fredrik von Platen talade om Seniorboende som blivit en lyckad satsning på olika platser i Sverige. Wexnet betonade vikten av och möjligheten till fiberbaserad kommunikation. En hängiven Berndt Elmberg visade hur landsbygdsutvecklingen kan ta nya riktningar.

Frågeställningarna var många och de medverkande utställarna och talarna fick många samtal med människor som stod i begrepp att göra förändringar i sitt boende.

BoDagen var ett välkommet stimulanspaket!

Gjuteriet i Tingsryd - Porten mot marknaden!