Bodens kommun

Boden planerar för framtidens omsorgsboenden

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 16:16 CET

Nu presenteras Bodens kommuns nya strategi för framtidens omsorgsboende. Kommunen inför stöd till anordnande av trygghetsboenden. Samtidigt förvarnar kommunen om behov av nya äldre- och gruppboenden. - Vi föreslår att ett nytt äldreboende ska vara klart att tas i drift redan år 2020, säger socialchefen Catharina Liljeholm.

En av framtidens stora utmaningar för landets kommuner är omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför startade Bodens kommun i höstas ett projekt i syfte att ta fram en strategi för framtidens omsorgsboenden. Arbetet har skett i samverkan mellan socialförvaltningen, fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Nu presenteras resultatet till de politiska beslutsfattarna. Där finns bland annat ett förslag om nya satsningar på äldre- och gruppboenden:

- Behoven förändras över tiden och vissa äldre fastigheter kommer inte att passa för verksamheten. Därför föreslår vi att kommunen planerar för nya äldreboenden, det första inflyttningsklart redan år 2020. Vi kommer även att behöva ytterligare gruppboenden, konstaterar Catharina Liljeholm.

En annan nyhet är stöd till trygghetsboenden – vanliga bostäder, men med kommunalt stöd som riktas till gemensamma aktiviteter som främjar samvaro och hälsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja planering av ett nytt vård och omsorgsboende med 90 platser som ska stå klart till 2020, att planera för minst två nya gruppbostäder och att fortsätta studera utbyggnadsbehovet av vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson: Catharina Liljeholm
E-post: catharina.liljeholm@boden.se
Telefon: 0921-62224

Kontaktperson: Conny Bergwall
E-post: conny.bergwall@boden.se
Telefon: 0921-62142