Sirius IT

Bodens kommun inviger Mina sidor och e-tjänster

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:54 CEST

Bodens kommun har nu invigt Mina sidor och den första etappen av e-tjänster. Invigningen skedde onsdagen 15 september.

Som ett led i att etablera e-förvaltning i Boden tecknade kommunen i slutet av mars  avtal med Sirius IT om leverans av plattform för e-tjänster samt e-tjänster. Avtalet omfattar hittills c:a 30 e-tjänster och den första etappen nu är invigd.

Införande av en elektronisk förvaltning är betydelsefullt för en effektiv kommunal administration i framtiden. Införande av e-tjänster för medborgare, företag och organisationer gör det möjligt att möta medborgarnas förväntningar på god service, tillgänglighet 24 timmar om dygnet, korta svarstider och att se sitt ärendes gång i handläggningsprocessen.

Utveckling och införande av e-tjänster sker inom en för alla förvaltningar gemensam e-tjänstgrupp under projektledning av IT-avdelningen.  Bodens kommun har valt ut de e-tjänster som snabbt ger stor nytta för medborgare/företagare.

Genom Sirius IT:s plattform för e-tjänster får Boden tillgång till ett antal komponenter på vilka e-tjänster successivt och på ett flexibelt sätt kan byggas. Plattformen innehåller bl a Mina sidor, e-legitimation, formulärtjänst och SHS. Via Mina Sidor får medborgaren ett medborgarkonto, Mina sidor, där man kan lägga upp och ändra sin profil, se status på sina inskickade ärenden och ta emot meddelanden från kommunen.

- Vi valde Sirius IT bl a för att Sirius IT erbjuder en plattform gemensam för alla e-tjänster säger Per Olsson, IT chef i Bodens kommun. Vi har inriktat oss på tjänster som underlättar för företagare och medborgare. Att vi nu inför fler e-tjänster innebär inte att vi sänker servicen i de olika förvaltningarna. Tvärt om så ökar tillgängligheten, fortsätter han.

- Bodens kommun har lyckats med att få en bra förankring vid införandet av e-tjänster bl a genom att man inrättat en för alla förvaltningar gemensam projektgrupp, säger Lars-Ove Lindvall, kundansvarig på Sirius IT. Bodens kommun lanserar först de e-tjänster som ger störst nytta för medborgare och företagare, för att i ett senare skede införa de e-tjänster som kräver mer utvecklingsarbete för integrationer mot bakomliggande system, fortsätter han. 

De första e-tjänsterna som lanseras är:
- Felanmälan och synpunkter
- Värmepump
- Parkeringstillstånd
- Blomlådor

Se e-tjänsterna här: https://boden.siriusit.net

Genom plattformen kan fler e-tjänster på ett enkelt sätt läggas till i den utbyggnadstakt som kommunen väljer. Etapp 2-6 bestående av ytterligare ca 25 e-tjänster är under planering, utveckling och leverans.

Leveranserna bygger på Sirius IT:s infratjänster och omfattar mer än en teknisk implementering. Användarvänlighet i lösningen, användarroller och -rättigheter, integration med verksamhetssystem, inloggning och säkerhet, optimering av verksamhetsprocesser m m är element i den samlade lösningen. Sirius IT arbetar med hela värdekedjan – från att bistå kunderna med planläggning och design av en lösning till utveckling, integration, implementering, drift samt förvaltning och vidareutveckling.

För ytterligare information kontakta:
Per Olsson , IT-chef Bodens kommun, per.olsson@boden.se, 0921-622 81
Lars-Ove Lindvall, kundansvarig Sirius IT, lars-ove.lindvall@siriusit.com, 0910-58 66 20
Anna Hedström, projektledare Sirius IT, anna.hedstrom@siriusit.com, 0910-58 66 45
Kristina Cavallin, produkter & e-tjänster, kristina.cavallin@siriusit.com, 0910-58 66 10

Sirius IT är en ledande leverantör av IT-lösningar inom e-tjänster, självservice- och handläggningsprocesser för kunder inom offentlig sektor och valda delar av näringslivet så att dessa kan förbättra tillgängligheten och servicen samt effektivisera sin verksamhet. Sirius IT i Norden har 400 medarbetare, varav 150 i Sverige. Bland kunderna finns SLL, Coop, Apoteket, Stockholms stad, Vetenskapsrådet och Åhléns. Läs mer på www.siriusit.se