Bodens kommun

Bodens kommun stärker mottagningen av nyanlända

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 17:15 CET

Inbjudan till mediainformation i Bodens stadshus fredag 19 feb kl 09.00

Bodens kommun har erhållit 65.3 miljoner kr i extra statligt stöd för mottagning av nyanlända. Kommunen avser att redovisa ett förslag till hur pengarna ska användas vid en mediainformation

Fredag 19 februari kl 09.00 Lokal: plan 4 i stadshuset

Vid mediainformationen medverkar representanter för kommunens politiska ledning samt chefstjänstemän.

Kontaktperson: Inge Andersson

E-post: inge.andersson@boden.se

Telefon: 0921-62000

Kontaktperson: Mats Berg

E-post: mats.berg@boden.se

Telefon: 0921-62000