Bodens kommun

Bodens kommun vill inte betala fakturan från landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 15:23 CET

Socialförvaltningen vid Bodens kommun bestrider den faktura på 860 000 kronor som landstinget skickat till kommunen. Fakturan gäller kostnader som landstinget har haft för hälso- och sjukvårdsinsatser under en period på två år för de boende på Strandplan 3, även kallat Björken.

Landstingets krav grundar sig på att kommunen under en period från och med våren 2006 till hösten 2009 beviljat boende på Björken efter att kommunen gjort en prövning om bistånd enligt en viss paragraf i socialtjänstlagen. Tillämpningen av den paragrafen får enligt ett yttrande från Sveriges kommuner och landsting följden att de som fått bostad anses bo i ett särskilt boende. I ett särskilt boende har kommunen ansvar att ge hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kommunen har dock aldrig haft för avsikt att Strandplan 3 ska vara ett särskilt boende. Kommunen är inte beredd att stå för landstingets kostnader.

De boende på Strandplan 3 påverkas inte av diskussionerna mellan Bodens kommun och landstinget. Kommunen och landstinget är överens om att landstinget kommer att svara för hälso- och sjukvårdsinsatserna i fortsättningen.

Ytterligare information:

Socialchef, Bodens kommun

Catharina Liljeholm

Tel 0921-622 24, 070-5462224

Verksamhetschef, Björknäs VC

Carl Johan Westborg

Tel 070-663 86 59