Bodens kommun

Bodens kommuns åtgärder för stärkt mottagning av nyanlända

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:39 CET

Bodens kommun har erhållit drygt 65 miljoner kr i extra statligt stöd till mottagning av nyanlända. Kommunen avser att fördela pengarna över tre år. Huvuddelen går till utbildning, sociala åtgärder samt åtgärder för att lotsa de nyanlända till jobb. - En väl fungerande integration fyller två syften. Dels är det viktigt för individen. Dels är det av nytta för samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson. 

Bodens kommun var en av de kommuner som fick mest pengar när staten beslutade om extra stöd för flyktingmottagning i slutet av 2015. Totalt erhöll kommunen 65.3 miljoner kr. För att skapa långsiktig användning av pengarna kommer kommunen att fördela dem över tre år.

Första året används ca 32 miljoner kr. Av dessa medel avsätts 15 miljoner kr till utbildningsverksamhet, närmare 7 miljoner till social verksamhet och cirka 5 miljoner till jobbåtgärder. Resterande belopp fördelas till fritidsverksamhet, överförmyndarverksamhet och sociala investeringar.

- Det är väl bekant att språk, utbildning och jobb är viktiga för en lyckad integration och det är precis vad vi vill skapa, säger kommunstyrelsens ordförande Inge Andersson.

- En väl fungerande integration är viktig för individen, men även till nytta för samhället.

Sedan beskedet om det extra statsstödet kom har kommunens förvaltningar arbetat fram förslag till insatser. Bland de konkreta åtgärderna finns

- En sammanhållen utbildningsenhet för nyanlända

- Personal och lokalåtgärder i grundskolan och gymnasieskolan

- Kompletterande utrustning för utbildning

- Fler handläggare inom socialtjänsten

- Förstärkningar inom överförmyndarverksamheten

- Språkutbildningar riktade till bristyrken

- Specialpedagog inom svenska för invandrare

- Aktiviteter på biblioteket

- Simundervisning för nyanlända

- Boskola för nyanlända

Kontaktperson: Inge Andersson

E-post: inge.andersson@boden.se

Telefon: 0921-62111

Kontaktperson: Mats Berg

E-post: mats.berg@boden.se

Telefon: 0921-62110