Socialdemokraterna

Bodström stänger inte dörren för en framtida tillfällig vapenamnesti

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:23 CET

På initiativ av riksdagsledamoten Luciano Astudillo (s) hölls idag en interpellationsdebatt i kammaren om behovet av en tillfällig vapenamnesti i Sverige. ”Det finns ett obestritt faktum mellan sambandet av tillgången till vapen och ett ökat och grövre våld”, sa Astudillo.

Nyligen uppmanade Astudillo i en debattartikel i DN och sedermera i en interpellation att justitieminister Thomas Bodström borde ta till ytterligare medel för att begränsa antalet illegala vapen i Sverige. Astudillo föreslår en tillfällig vapenamnesti där det ges en möjlighet för innehavaren att ansöka om att få registrera vapnet. Idag möttes de i kammaren där Bodström tog del av Astudillos sypunkter.

Bodström hänvisade till att polisen själv inte ansåg att det var nödvändigt med en tillfällig vapenamnesti. Dessutom menade ministern att en vapenamnesti inte skulle fånga in de vapen som personer medvetet skaffat sig illegalt. Astudillo påpekade att, även om en tillfällig vapenamnesti inte ensam löser problemet med illegala vapen, så visade den förra vapenamnestin (1993) att 70-80 procent av de inlämnade vapnen var fullt användbara. ”det är alltså inte harmlösa bössor från medeltiden utan vapen som kan skada som finns ute i samhället”, sa Astudillo.

Dessutom lyfte Astudillo ytterligare argument för en vapenamnesti. Han pekade på våldet som sker i nära relationer och den risk som barn och ungdomar utsätts för i kontakt med vapen. En vapenamnesti skulle också signalera om statens icketolerans till illegala vapen. Bodström ansåg att Astudillo presenterat flera bra och spännande idéer och han stängde inte dörren för att införa en framtida tillfällig vapenamnesti. Även om polisen har god expertis ” kanske vi inte alltid ska lyssna på polisen”, avslutade Bodström.

För mer information
Karin Boman Röding
Politisk handläggare
070-669 10 93
karin.boman.roding@riksdagen.se