Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB

Bönan och Kisen – två nya bekantskaper på Södermalm

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 15:15 CEST

Kjellander + Sjöberg skapar ännu ett exempel på samtida arkitektur för dagens behov som
utan nostalgi formar en relation och samstämmighet med platsen. Bönan och Kisen är ett
stadskvarter på Södermalm som med urban intensitet tillför nya kvalitéer och bevarar den lokala skalan och karaktären.

Projektet syftar till att lägga till ny bebyggelse med lokal förankring, ett tillägg som förtydligar och berikar stadsstrukturen och som genererar verksamheter som utvecklar och förlänger Högbergsgatans stadsmässiga innehåll med rumslig tydlighet. Anslaget med två byggnader, Bönan och Kisen, med olika identitet och uttryck syftar till att gestalta två individuella hus som undviker att läsas som ett sammanhängande projekt, utan som ett ledigt tillägg som öppnas upp mot Fatbursparken i söder.

Utgångspunkten är det varierade sammanhanget nära Medborgarplatsen och Götgatsbacken, som tillsammans med utsikten och kontakten med Fatbursparken utgör en stor potential i projektet. Bönan och Kisen integreras i stenstadens struktur med lokaler i gatuplanet och nya bostäder på respektive sida om ett nytt trappande gångstråk i förlängningen av Kvarngatan ner mot parken.

Projektets upprinnelse var ett parallellt uppdrag med tre inbjudna kontor, där K + S fick förtroendet att gå vidare med sitt vinnande förslag. Flera större utmaningar ingick i programformuleringen: bevarandet av platsens öppna offentliga karaktär, tillkommande bebyggelse skall gå att kombinera med Stadsmissionens angränsande verksamhet och slutligen förutsätter bebyggelsen en rationell och ekonomiskt möjlig överdäckningskonstruktion för de tre befintliga järnvägstunnlar under mark för tunnelbanan, citybanan och stambanan.

Bönan och Kisen är Kjellander + Sjöbergs nya projekt tillsammans med Einar Mattsson Projekt AB, som utvecklar och producerar äganderätter och bostadsrätter för försäljning samt hyresfastigheter åt Einar Mattsson Fastighets AB.

Läs mer om Bönan och Kisen på: www.ksark.se

För mer information och bildmaterial kontakta: press@ksark.se

Kjellander + Sjöberg arkitektkontor utforskar möjligheter och kreativa lösningar för arkitektur och städer. Vårt fokus ligger på urbanitet, hållbarhet, den publika dimensionen och sociala frågor.

Vår målsättning är att engagera och involvera människor i vårt arbete. Det gäller även företag, organisationer och samhället i stort.

Kjellander + Sjöberg arkitektkontor bedriver verksamhet inom det vidgade och gränsöverskridande området arkitektur, stadsbyggnad, planering och utveckling.

Kontoret grundades 1998 av Ola Kjellander och Stefan Sjöberg och är ett av de ledande nordiska kontoren i en ny arkitektgeneration. K + S har kontinuerligt uppmärksammats, debatterats, publicerats och vunnit priser för projekt som är nyskapande och relevanta.

K + S arkitektur bygger på det kontextuella och specifika.
En initial frågeställning är hur uppdraget kan utveckla staden och platsen vidare. Att skapa förutsättningar för hur nya program integreras lokalt ger hållbara och konsekventa projekt.

K + S leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt.