Värmdö kommun

Boende i fokus för kommunstyrelsen (rättelse)

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 22:07 CET

Framtidens äldreomsorg i Värmdö

Kommunstyrelsen föreslår att Värmdö bostäder AB ska utreda hur man kan utöka antalet bostäder lämpade för äldre i bolagets befintliga bostadsbestånd. Man föreslår även att bolaget får i uppdrag att uppföra ett trygghetsboende om cirka 40 lägenheter i nära anslutning till Gustavsgården.

Bakgrunden till förslagen är en utredning som Finansieringsnämnden för äldreomsorg har gjort. Utifrån kommunens befolkningsprognos beräknas antalet äldre i Värmdö öka kraftigt i framtiden,
vilket också skapar ett ökat behov av äldreomsorg och av äldreanpassade bostäder. Det innebär att åtgärder måste vidtas redan nu för att möta framtidens behov.

Kommunfullmäktige kommer att fatta slutligt beslut i frågan.

Föreskrifter för kommunal folkomröstning

Kommunstyrelsen har enats om ett förslag till kommunfullmäktige på föreskrifter för folkomröstningen om en ny skolorganisation. Bakgrunden till omröstningen är en namninsamling i kommunen som resulterade i cirka 3800 underskrifter. I oktober 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att omröstningen skulle genomföras den 25 maj 2014, samma dag som valet till EU-parlamentet.

Förslaget anger bland annat att de röstkort som används till EU-parlamentsvalet ska gälla även för folkomröstningen. De som har rösträtt i folkomröstningen, men inte till EU-parlamentsvalet, får ett särskilt röstkort. Folkomröstningen sker annars på samma platser där röstning till
EU-parlamentsvalet äger rum.

Enligt förslaget får kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för kommunens information om folkomröstningen.

För mer information kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson, Kommundirektör

Värmdö är Stockholms stoltaste skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.