Stockholms stad

BOENDETRAPPAN FÖR HEMLÖSA VÄXER

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:41 CEST

2005-10-25 Socialroteln, Jens Holm, pressekreterare, Telefon: 070 47 29519

Antal boenden för hemlösa har ökat kraftigt sedan valet 2002 och väntas öka med minst lika många till innan år 2006 års slut. Dessutom har antalet försöks- och träningslägenheter nästan fördubblats sedan 2002.

Det konstateras i en lägesrapport om hemlösheten i Stockholm som läggs fram på dagens sammanträde med Socialtjänstnämnden.

Enligt kartläggningen har 168 nya boenden för hemlösa inrättats sedan hösten 2002. Sedan kartläggningen har dessutom 30 nya platser öppnats och 157 beräknas öppna till våren 2006. Inriktningen är att ytterligare platser ska tillkomma även under senare delen av 2006. Totalt finns 2 176 boendeplatser för hemlösa. I detta är inte stadsdelarnas egna boenden eller försöks- och träningslägenheterna inräknade. Om man inkluderar även dessa blir siffran väsentligt mycket högre.

– Det här är den snabbaste utbyggnaden av boenden för hemlösa på mycket länge i Stockholm. Det här visar tydligt att boendetrappan fungerar allt bättre. Det är mycket glädjande, säger socialborgarrådet Margareta Olofsson (v). Hade vi dessutom tagit med försöks- och träningslägenheterna i statistiken hade vi kunnat räkna in ytterligare drygt 1000 lägenheter.

Enligt Stockholm stads statistik räknas 3370 personer som hemlösa. Men den stora majoriteten av dem har någon form av tillfälligt boende. Först när den hemlöse har ett eget bostadskontrakt på en vanlig lägenhet försvinner han eller hon ur statistiken.

– Att bekämpa hemlösheten är ibland frustrerande. Även om vi bygger ut kraftigt med boenden ligger det totala antalet hemlösa relativt konstant kring 3000 personer i Stockholm eftersom många av dem som har plats på våra boenden fortfarande räknas som hemlösa. Även om många hemlösa varje år kommer ur hemlösheten fylls det tyvärr på med nya hemlösa. Detta visar att hemlösheten är så mycket mer än bara en bostadsfråga, säger Margareta Olofsson.

På dagens sammanträde tas också nya steg med inrättandet av ett medborgarkontor för hemlösa på Södermalm och byggandet av s k Skeve hus; småhus för hemlösa personer.

– Medborgarkontoret och Skeve hus är nya spännande lösningar för att motverka hemlösheten. Särskilt med Skeve hus hoppas jag att vi kan nå nya grupper av hemlösa personer som vi idag inte har så bra kontakt med, säger Margareta Olofsson.

Mer info:
Margareta Olofsson, tel: 070-592 28 34
Jens Holm, pressekreterare, tel: 070-47 29 519