Socialdemokraterna

Börja förhandla om fullvärdigt medlemskap för Turkiet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:04 CEST

- Det är glädjande att EU-kommissionen nu rekommenderar att förhandlingar inleds om Turkiets EU-medlemskap. Det visar att kommissionen lyckats stå emot de ibland rent muslimfientliga uttalanden som gjorts av ledande europeiska politiker, säger Europaparlamentariker Åsa Westlund.

- Däremot är det beklagligt att kommissionen öppnar för en diskussion om B-medlemskap för Turkiet. Unionen ska inte ha A- och B-medlemmar.

EUs regeringschefer ska vid Europeiska rådets möte i december ta ställning till kommissionens rekommendationer.

- Jag hoppas att statsminister Göran Persson kan övertyga sina kollegor om att inleda medlemskapsförhandlingar och att de ska handla om fullvärdigt medlemskap, fortsätter Åsa Westlund.

- Regeringen bör nu öka Sveriges stöd till Turkiet. Sverige bör också ta initiativ till att parallellt med förhandlingarna öka kunskaper om Turkiet hos EUs medborgare, avslutar Åsa Westlund.

Europeiska kommissionen rekommenderade i dag att förhandlingar om EU-medlemskap inleds med Turkiet. Kommissionen rekommenderar att det inför en möjlighet att "tvärbromsa" förhandlingarna om Turkiet uppvisar en varaktigt och allvarligt brott mot principerna om frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna och rättssäkerhet. Kommissionen rekommenderar långa övergångstider för regler om strukturpolitik och jordbruk, samt att permanenta undantag kan övervägas när det gäller den fria rörligheten. Kommissionen rekommenderar även att kontakterna ökar mellan människor i Turkiet och i EU.

För ytterligare information:

Åsa Westlund, Europaparlamentariker, tel int +46 70 5690144 Martin Engman, politisk sekreterare, tel int +32 475 753952