Box Communications

Börsbolagen spenderar en kvarts miljard och missar målet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 11:56 CEST

Enligt en IR-enkät bland de svenska börsbolagen som genomförts av Box IR spenderas i storleksordningen en kvarts miljard kronor på produktion av årsredovisningar varje år bara för bolagen listade eller noterade hos Nasdaq OMX. Detta motsvarar i genomsnitt nära 50 procent av den årliga IR-budgeten.

Samtidigt visar enkäten att när bolagen rankar sina huvudsakliga mål med IR-arbetet hamnar att uppnå en rättvisande marknadsvärdering högst upp följt av att göra företaget mera känt, uppfylla compliance-krav, förändra ägarstrukturen samt att underlätta kapitalanskaffning.

-          Det finns en diskrepans mellan vad bolagen vill uppnå och hur man fördelar sina resurser, detta trots att en majoritet av bolagen säger sig ha en IR-plan, säger Tomas Öqvist, grundare och partner vid Box IR.

Till skillnad från i de anglosaxiska länderna ses årsredovisningen i Sverige fortfarande som det viktigaste informationsverktyget när det gäller börsföretagens finansiella kommunikation. Detta trots att de tillgängliga kanalerna för att sprida information har ökat avsevärt bara under de senaste tio åren.

-          En årsredovisning, påkostad eller inte, bidrar inte mer än marginellt till att uppnå de mål bolagen anser vara viktigast med IR-arbetet. Vi tror att det inom ramen för befintlig budget går att allokera om resurser från produktionen av årsredovisning till mer strategisk IR, säger Mikael Zillén, grundare och partner vid Box IR.

Enkäten finns att tillgå via http://www.boxir.se/wp-content/uploads/2011/01/Box-IR-enk%C3%A4t-2010.pdf

Om Box IR:

Box IR är en strategisk kommunikationsbyrå som verkar i gränslandet mellan corporate finance och public relations. Box IR erbjuder rådgivning, planering och genomförande av investor relations-relaterade uppdrag och projekt i syfte att stärka kundernas finansiella varumärken. För mer information se: www.boxir.se (http://www.boxir.se)

För mer information kontakta:

Mikael Zillén, grundare och partner, telefon: 0762-13 00 40, e-post: mikael@boxir.se

Tomas Öqvist, grundare och partner, telefon: 0705-54 34 40, e-post: tomas@boxir.se

Box IR är en strategisk kommunikationsbyrå som verkar i gränslandet mellan corporate finance och public relations. Box IR erbjuder rådgivning, planering och genomförande av investor relations-relaterade uppdrag och projekt i syfte att stärka kundernas finansiella varumärken. För mer information se: www.boxir.se