Tornet Fastighets AB

Börsens bästa årsredovisning

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 11:19 CEST

Tornet gör börsens bästa årsredovisning. Det anser tidningen Aktiespararen efter att ha jämfört börsföretagens årsredovisningar ur aktieägarsynpunkt.

Segern var överlägsen. Tornet kammade med 2002 års årsredovisning hem 47 poäng av 48 möjliga. Närmaste konkurrent fick 43 poäng. Nu var det inte första gången Tornet vann. Men förra gången, 1999, delades segern med Medivir. Förutom de två förstaplatserna har Tornet två andra- och två tredjeplaceringar sedan börsnoteringen.

Tornets VD Sverker Lerheden gläds åt framgången och det goda mottagande årsredovisningen fått:

"Den är grundbulten i vår kommunikation med aktieägarna och marknaden och är också ett viktigt arbetsinstrument internt i bolaget. Vi känner att vi har ett bra budskap att förmedla."

Tornets årsredovisning är en stor produktion. Den senaste utgåvan omfattade 132 sidor inklusive omslag. Aktiespararen gör bedömningen att siffror, texter och grafik är mycket genomarbetade. I stort sett allt text- och siffermaterial tas fram internt medan Solberg Kommunikation svarar för layout och grafik.

"Det handlar om lagarbete, annars skulle det inte fungera, säger informations- och IR-chef Britt-Marie Einar.

Hos Tornet är sex personer från informations- och redovisningsavdelningarna inblandade i årsredovisningsarbetet förutom VD samt ekonomi- och finansdirektör. Tornets årsredovisning kostar ca 3,5 Mkr att framställa. Det trycks 10 000 svenska exemplar och 1 000 engelska.

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00 Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet, 08- 544 905 08, 070-576 92 08

Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om ca 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.