Folksam

Börsföretagen saknar plan för fler kvinnor i styrelsen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:46 CET

Styrelserna för två av tre svenska börsnoterade företag saknar en plan
för hur man ska öka andelen kvinnliga styrelseledamöter. Det framgår av
en enkätundersökning som Folksam har genomfört bland styrelseordföranden
i företagen på Stockholmsbörsen.

- Det är förvånande att den senaste tidens debatt och påtryckningar från
bland annat statsmakten och näringslivsföreträdare inte har gjort större
avtryck. Fler kvinnor i styrelserummen är ytterst en fråga om att höja
kompetensen och därmed skapa förutsättningar för ökad lönsamhet, säger
Carina Lundberg ansvarig för Corporate Governance på Folksam.

Andelen företag med en plan för att öka den kvinnliga representationen i
styrelsen är högre på börsens A-lista än på O-listan.
- Vi ägare bör ta ett större gemensamt ansvar för att bredda
rekryteringen och därmed höja kompetensen. Mycket har redan hänt men mer
finns att göra. Jag är övertygad om att ett gemensamt agerande från
flera ägare skulle vara positivt för företagen, säger Carina Lundberg.

Av undersökningen framgår också att en fjärdedel av företagen anser att
det underrepresenterade könet ska ha företräde vid en
styrelserekrytering i det fall det finns en man och en kvinna med samma
kompetens. Resterande tre fjärdedelar säger nej till den formen av
positiv särbehandling.

- Folksam kommer att fortsätta driva frågan om ökad kvinnlig
representation i styrelserna. Det är vårt ansvar som stor
kapitalförvaltare. Vi kommer att vidta de åtgärder som vi anser
nödvändiga för att ta tillvara våra kunders intressen. I detta ligger
att stödja framåtskridande och moderna företag och att så långt det är
möjligt påverka bakåtsträvarna, säger Carina Lundberg.

Styrelseordförande för 260 bolag noterade på Stockholmsbörsen
tillfrågades i enkäten. Av dessa svarade 131 styrelseordföranden,
representerande 135 företag.

- Att inte mer än hälften valt att svara kan tolkas som att det
fortfarande saknas ett genuint intresse för att öka jämställdheten och
därmed höja kompetensen i styrelserummen, säger Carina Lundberg.

Folksam Kapitalförvaltning förvaltar sammanlagt cirka 114 miljarder
kronor i aktier och värdepapper. Folksam äger aktier i 108 svenska
börsnoterade företag.

För ytterligare information kontakta:
Carina Lundberg, marknadsdirektör Folksam kapitalförvaltning och
ansvarig för Corporate Governance, tel 08-772 62 31, 0708-31 59 71

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07