Tankesmedjan Liberalerna

Börsjättar går samman för att mota kvoteringslag från EU-kommissionär

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 18:24 CET

I Sverige har debatten stundtals varit högljudd om kvotering till börsbolagens styrelser eller inte. En kvotering innebär ett ingrepp i äganderätten och därför måste bolagen själva visa prov på förslag.

Tankesmedjan Liberalerna tog tillsammans med Ruter Dam och Företagarförbundet initiativ till en kompetenslista (http:/www.kompetenslistan.se) skapades där kvinnliga kandidater förklarar sig intresserad av en styrelseplats i en bolagsstyrelse vare sig det är statlig, kommunal eller i näringslivet.

Idag har 300 kvinnor anmält sitt intresse på kompetenslistan.se. Denna öppna styrelsebank passar utmärkt till alla företag som vill följa de stora industriföretaganes initiativ. Fler kvinnliga kandidater kan givetvis anmäla sig.

Den andra delen av tvåpunktsprogrammet går ut på att sätta upp konkreta mål för ökad jämställdhet i respektive bolags ledningsgrupper och sedan redovisa resultatet årligen. Detta görs för att undvika lagstiftning från EU-kommissionären Viviane Reding som har hotat med det om inte bolagen på frivillig väg når upp till 30 procent kvinnor i styrelserna till 2015 och 40 procent till 2020.

I Sverige avvaktar fortfarande svenskt näringsliv. Man har motsatt sig en databank med kandidater upprättas enligt norsk förebild. Om inte svenska företag följer vad de större industriföretagen snart föreslår har man mycket bråttom med andra åtgärder. Bolagsstämmorna duggar tätt i vår.

Kompetenslistan.se sker inom projektet Bolagslyftet. Planer finns att skapa avtal med de företag som önskar kompetenta kvinnor i sin styrelse - antingen som ledamot, suppleant eller styrelsepraktikant. En match-making genomförs mot kandidater och bolagets profil. Följs upp med en speed-dating där man till sist bestämmer sig för vilken kandidat som kommer med i bolaget. Detta är huvudlinjerna om vi kommer tillbaka inom kort.

Tankesmedjan Liberalerna är en Do Tank. Det innebär att vi driver ett tiotal områden som behöver utvecklas i liberal anda i svensk politik. Vi driver dessa frågor på olika sätt. Ett sätt är att uppmärksamma när dessa frågor skriver och uppmärksammar dem i media. Utvalda ledare, debattartiklar, egna artiklar och utspel etc. kommer med i nyhetsbrevet varje vecka. Det innebär inte att andra områden också kan vara intressanta att belysa och ta upp. Men vi koncentrerar oss och kommenterar inte hur opinonsundersökningarna svänger för de politiska partierna. Det dagsaktuella skall röra ideologiska frågor samt vision om hur vårt samhälle skall utveckla. http:www.liberalerna.nu