Intrum Justitia AB

Börsmeddelande: Minskning av antalet aktier och röster i Intrum Justitia

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2011 09:44 CEST

Den minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier som beslutades vid Intrum Justitias årsstämma den 31 mars 2011 har verkställts, efter Bolagsverkets beslut den 20 september 2011 om tillstånd för minskningen.

Intrum Justitias aktiekapital har därmed minskats med 5 000 kronor, genom indragning (makulering) av de 250 000 egna aktier som återköptes för säkring av och leverans till deltagare i det prestationsbaserade aktieprogrammet som beslutades av årsstämman 2008. Efter minskningen uppgår Intrum Justitias aktiekapital till 1 594 893 kronor och 2 öre. Per den 20 september 2011 finns 79 744 651 aktier och röster i bolaget.

Intrum Justitia innehar härefter inte några egna aktier.

För ytterligare information kontakta gärna:


Annika Billberg, IR & Kommunikationsdirektör, Intrum Justitia
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 072 67 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanterings-tjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.