Wellness Media Europe AB

Byggbolag gör miljonvinster och struntar i internationella konventioner

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 16:57 CET

Börsnoterat byggbolag gör mångmiljonvinster och struntar i internationella konventioner och affärsetiska riktlinjer

Det norska byggbolaget Veidekke ska bebygga Engelbrektsskolans skolgård i Stockholm med två 7-våningshus med 70 bostadsrätter. Nästan hälften av rastytan försvinner och 1.000 elever måste evakueras på obestämd tid och till obestämd plats. På Veidekkes hemsida anger byggbolaget att man "agerar inom ramarna för lagar och internationella konventioner". Men enligt FN:s barnkonvention skall barn bli tillfrågade om projekt som berör dem. Inga barn har blivit tillfrågade om bygget av bostadsrätter på deras rastyta, varken av Veidekke eller av de styrande i Stockholm stad.

Visst ser det tjusigt ut när företag har affärsetiska riktlinjer i sin affärsplan och på sin hemsida,
men om företagen sedan inte följer dem bör man heller inte vilseleda sina aktieägare och potentiella bostadsköpare med att man är ett etiskt företag som följer internationella konventioner.

På frågan om varför Veidekke inte följer sina egna riktlinjer, såsom de anges på företagets hemsida, svarar Per-Martin Eriksson, VD på Veidekke Bostad AB, så här:
–Veidekke Bostad har i projektet följt den lagstiftning som reglerar planering och byggande i Sverige, i första hand PBL och Miljölagstiftningen.

Men på frågan om Veidekke har följt internationella konventioner, som t.ex. FN:s barnkonvention, får
vi inget svar, trots ihärdiga påstötningar och trots att Veidekke på sin hemsida hävdar att företaget gör just det i sin verksamhet: "agerar inom ramarna för lagar och internationella konventioner".

Veidekke Bostad AB är Skandinaviens fjärde största byggföretag och gjorde förra året en vinst på
180 miljoner svenska kronor, en ökning med 45 procent mot 2007. Byggföretaget tjänar mångmiljonbelopp på bygget på Engelbrektsskolans skolgård. Och detta på bekostnad av 1.000 barns hälsa och skolgång. Som medborgare och förälder ställer man sig frågorna:

 *Får företag bygga hursomhelst och varsomhelst utan skrupler och utan att följa internationella konventioner, som FN:s barnkonvention?

*Vilka etiska och klimatmässiga krav kan vi medborgare ställa på börsnoterade företag? 

 *Är det rätt ur miljösynpunkt att bygga igen alla lufthål i stan? Är Stockholm värdigt att vara miljöhuvudstad år 2010 då detta byggande sker mitt framför ögonen på stadens medborgare och med de styrandes goda vilja? 

 *Är vallöften om 15.000 nya bostadsrätter viktigare för de styrande i Stadshuset än 1.000 barns hälsa och medbestämmande?

 *Är det moraliskt rätt att barnens skolgårdar offras på byggbolagens altare? 

 Vattenfall gjorde platt fall när bolaget försökte framträda som en miljökämpe med stora klimatmässiga ambitioner, samtidigt som man oavbrutet ökade sina utsläpp av växthusgaser. Är det Veidekkes tur att göra samma sak? Säga en sak på sin hemsida, och göra något helt annat i sin verksamhet.

Föräldrar till barn på Engelbrektsskolan och Rädda Engelbrekt, www.raddaengelbrekt
För mer information maila ylvahedenquist@gmail.com, annica.granath@telia.com, raddaengelbrekt@gmail.com eller ring Ylva Hedenquist på tel: 0709-99 68 38.

 

-

Föräldrar till barn på Engelbrektsskolan och Rädda Engelbrekt, www.raddaengelbrekt
För mer information maila ylvahedenquist@gmail.com, annica.granath@telia.com, raddaengelbrekt@gmail.com eller ring Ylva Hedenquist på tel: 0709-99 68 38.

99 68 38.tockholms stad planerar att spränga bort resten av Tyskbagarberget och 6 meter under jord för att där bygga två drygt 20 meter höga bostadskomplex, 90 bostadsrätter med garage och en underjordisk gympasal. 
Nära hälften av skolgården kommer att försvinna för barnen och kvar blir en liten "kaninbur" mellan de nya husen och en gympasal under jord som ska delas med föreningslivet. 

För att kunna genomföra projektet rivs två kulturhistoriskt intressanta flygelbyggnader från 1898. Förslaget försämrar miljön för framförallt skolbarnen men även boende och arbetande i området.
Fler skolgårdar är i fara. Det finns planer på att bebygga fler skolgårdar i Stockholm, bland annat Norra Real, Östra Real, Kungsholmens Läroverk och Högalidsskolan