Leox Holding AB (publ)

Börsvinnare Sverige AB lanserar ny kapitalförvaltningsprodukt tillsammans med Skandinavisk Fondkommission AB

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 14:23 CEST

Bakgrund

Leox Holding AB (publ) erbjuder via dotterbolaget Börsvinnare Sverige AB börsrelaterad information och analyser. Börsvinnare har tecknat ett samarbetsavtal med Skandinavisk Fondkommission AB för att som anknutet ombud kunna erbjuda bolagets kunder kapitalförvaltningsprodukter. Som ett första led i samarbetet lanserar nu bolagen en första gemensam kapitalförvaltningsprodukt. Skandinavisk Fondkommission erbjuder nu diskretionär kapitalförvaltning baserad på Börsvinnares Basportfölj.

”Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att följa vår Basportfölj automatiskt på egen depå. Detta är det första steget i vårt arbete med att utöka vår produktportfölj med kapitalförvaltningsprodukter.”, säger Goran Rubil, VD för Börsvinnare Sverige AB.

Basportföljen publiceras i marknadsbrevet Leox Market Outlook, som ges ut av Börsvinnare Sverige. Målsättningen med Basportföljen är att över tiden dra nytta av börsbolagens värdeskapande och generera en högre avkastning än börsindex till en lägre risk. Genom att ansluta sin depå till den nya kapitalförvaltningstjänsten från bolagen, kan man nu automatiskt följa Basportföljen på sin egen depå.

”Vi har under flera års tid följt Börsvinnares marknadsbrev och ser med spänning fram emot att erbjuda Basportföljen till våra och Börsvinnares kunder.”, säger Björn Wennerlund, VD för Skandinavisk Fondkommission AB. 

För vidare information vänligen kontakta VD för Börsvinnare Sverige AB, Goran Rubil på telefon 042-600 56 53 och VD för Skandinavisk Fondkommission AB, Björn Wennerlund på 040-631 16 61.

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genomföra finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.inoff.nu www.borsvinnare.se www.leox.se.