Media720 AB

Bofast tar hem annonsförsäljningen via Media Sjutjugo

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:48 CET

Tidningen Bofast har valt att avsluta samarbetet med det säljbolag som under de senaste åren ansvarat för annonsförsäljningen. Istället väljer man en hyra in funktionen försäljning av konsultbolaget Media Sjutjugo som förutom ren säljkraft även innefattar säljstyrning.

-Vi har valt att hyra in en konsult som sitter på plats hos oss och som blir en integrerad del av vår verksamhet. Vi tror att det kommer att innebära ökade annonsintäkter och bättre möjligheter att tillsammans utveckla andra intäktsströmmar. Därtill kommer vi att få bättre kontroll över vårt varumärke och dessutom kommer konsulten att få ett ansvar för upplagearbete. Det gör att det blir en mycket kostnadseffektiv och flexibel lösning för oss, menar Christian Lacotte chefredaktör på Bofast.

Media Sjutjugo som fokuserar på kompetensförsörjning till medieföretag inom områdena försäljning, marknadsföring, projekt- och företagsledning ser att efterfrågan på liknande lösningar ökar allt mer.

-Bofast är ett bra exempel på hur man kan sköta försäljningen på egen hand utan att ta för stora risker. Andra exempel vi stöter på är företag som idag inte har kapacitet för att bemanna nya projekt, lösa en vakans eller hantera en organisationsförändring. Många vill inte heller ta risken att tillsvidareanställa innan man är säker på att det är en permanent lösning man ska ha, säger Magnus Wallén på Media Sjutjugo.

För ytterligare information kontakta:

Christian Lacotte
VD och chefredaktör Bofast
Telefon 08 – 441 53 73

Magnus Wallén
Chef för bemanning Media Sjutjugo AB
Telefon 08 – 554 205 45

Om Media Sjutjugo:
http://www.mediasjutjugo.se/

Varför det är smart att hyra:
http://www.mediasjutjugo.se/bemanning

Media Sjutjugo AB är ett ledande konsultföretag inom media. Genom att hyra ut eller rekrytera kunnig personal inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och företagsledning ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle.