Trafikverket

​Bohuslänska vägfärjor får stöd av resenärerna

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:04 CEST

Trafikverkets kundundersökning (NKI) riktad till resande med vägfärjor visar att de allra flesta är nöjda med trafiken. Färjorna uppfattas som punktliga, säkra och smidiga. Lite lägre betyg får färjornas trafikantinformation vid störningar.

Undersökningen som presenterades den 11 oktober, har utförts av Nordiska Undersökningsgruppen. Mer än 3000 resande på samtliga vägfärjeleder från Norrbotten till Skåne, har lämnat synpunkter. En tredjedel av dessa gällde de elva bohuslänska lederna.  Bohuslän är Sveriges vägfärjetätaste region.  Nära 80 procent av de tillfrågade är nöjda med vägfärjorna.

Vägfärjornas främsta styrka ligger i att de håller avgångs- och ankomsttider, att det är lätt att förstå turlistan, att det är smidigt att köra ombord och av färjan, att det är god säkerhet ombord och att turerna i stort sett är anpassade efter resenärernas behov.

Något lägre betyg (i snitt runt 70 procent nöjda), blir det för informationen. Det gäller exempelvis information vid störningar i trafiken.
– Kollektivtrafiken får ibland klagomål på bristande punktlighet.  Därför känns det särskilt roligt att konstatera, att våra resande är nöjda med färjornas tidspassning. Samtidigt finns ett behov av att förbättra informationen och det är något vi vill göra under det kommande året, säger rederichef Anders Werner.

Fakta
De bohuslänska vägfärjelederna är Björköleden, Bohus-Malmöleden, Gullmarsleden, Hamburgsundsleden, Hönöleden, Kornhallsleden, Lyrleden, Malöleden, Nordöleden, Svanesundsleden och Ängöleden.

För mer information kontakta:
Anders Werner, rederichef Färjerederiet, 070-676 15 70
Ingrid Jarnryd, informationschef Färjerederiet, 070-219 21 24

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.