Swedbank

Boindex: Hushållen fick sämre råd med sina husköp

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:14 CET

Boindex sjönk till 144,5

FöreningsSparbanken publicerar idag Boindex för fjärde kvartalet 2005. Boindex, som mäter husköpkraften, sjönk till 144,5 jämfört med 151,9 (upp­reviderat från 150,7) tredje kvartalet. Att hushållens inkomster stigit har inte kunnat motverka höjda räntor och högre huspriser.

Hushållens förvärvsinkomster är dock fortfarande 44,5 % högre än de som krävs för att uppfylla vår norm om 15 % bolånekostnader som andel av in­komsten (när Boindex är 100).

- En period av trendmässigt försämrad husköpkraft kan ha inletts då räntorna väntas stiga något ytterligare, säger Cecilia Hermansson som är ansvarig för Boindex. I länder som Australien, USA och Storbritannien fortsatte huspriserna att stiga en tid trots de högre räntorna. Där sjönk i stället husköpkraften. Detta vore även rimligt i Sverige.

I majoriteten av kommunerna föll husköpkraften

I två tredjedelar av de 48 kommuner/regioner som ingår i Boindex föll husköp­kraften fjärde kvartalet. Här fortsatte huspriserna att stiga och i många fall visa nya prisrekord. Uppsala och Linköping har åter hamnat under 100-strecket. I Stockholmsregionen har hushållen endast 83 % av den inkomst som krävs för att köpa medianvillan (Boindex blev 83,5), medan Hudiksvallsborna har tre gånger så hög inkomst som den som behövs för att köpa medianvillan där (Boindex noterade 326,8).

- Vi kan förvänta oss att det i är storstadsregionerna som många hushåll kommer att få göra avkall på annan konsumtion för att ha råd med husköpet, säger Cecilia Hermansson. Här märks sannolikt ränteuppgångar, även om de är måttliga, något mer än i mindre orter.

Malmö och Göteborg knappar in på Stockholmspriserna

Skillnaden i huspriser mellan Stockholm å ena sidan och Göteborg och Malmö å den andra var 700 000 kronor och som störst tredje kvartalet 2002. Därefter har gapet gradvis minskat och det uppgick till 475 000 kronor fjärde kvartalet ifjol. Störst prisskillnad är det dock mellan Hudiksvall som toppar listan och Stock­holmsregionen som finns i botten. För priset av en medianvilla i Stockholm
(2,475 miljoner kronor) går det nästan att köpa fem medianvillor i Hudiksvall.