Swedbank

Boindex - Hushållen fick sämre råd med sina villaköp första kvartalet

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 09:09 CEST

Boindex i landet som helhet sjönk till 137,7 …

Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för första kvartalet 2003. Boindex mäter hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre.

Boindex för Sverige som helhet sjönk till 137,7 första kvartalet i år jämfört med 140,1 (reviderat från 137,3) kvartalet innan. Priset för medianvillan steg från fjärde kvartalets 895 000 kronor till 962 000 kronor. Visserligen steg förvärvsinkomsterna till drygt 465 000 kronor (brutto) för ett medianhushåll och den sammanvägda bolåneräntan sjönk 0,4 procentenheter till 5,2 %, men detta räckte inte för att kompensera prisuppgången. Således sjönk husköpkraften för hushållen i riket som helhet.

I ett historiskt perspektiv är husköpkraften god. Om prisläget stabiliserades på nuvarande nivå skulle det behövas en uppgång i ränteläget på drygt 3 procentenheter för att husköpkraften skulle falla ned mot 100-strecket.

… men i storstäderna förbättrades husköpkraften

I storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg och även i gruppen medelstora städer steg husköpkraften. I Stockholm – där Boindex uppgår till 72,5 – steg medianpriset för en villa marginellt, medan prisuppgången fortsatte mer kraftfullt i Göteborg och Malmö. I Stockholmsregionen krävs att hushållet har en inkomst före skatt på 766 000 kronor för Boindex skall överstiga 100-strecket, medan det räcker med 550 000 kronor i Göteborg och Malmö samt drygt 400 000 kronor i de medelstora städerna.

– För Stockholmarna är husköpkraften idag på samma nivå som för 10 år sedan, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. Skillnaden är att då var ränteläget högt (drygt 10 %) och idag är huspriserna höga (nästan 150 % högre än 1993). Som andel av inkomsten utgör bolånekostnaderna idag samma börda för Stockholmarna som för 10 år sedan.

Stora regionala skillnader i husköpkraft

Fyra norrlandskommuner toppar listan över husköpkraft: Örnsköldsvik, Hudiksvall, Skellefteå och Piteå. Här behöver medianhushållen använda 5-7 % av arbetsinkomsten före skatt till bolånekostnader vid sina husköp, jämfört med hushållen i storstadsregionerna där siffran varierar kring 20 %. För 10 år sedan skilde det ungefär 45 indexenheter mellan Stockholmsregionen och gruppen "Övriga kommuner". Skillnaden har successivt ökat och uppgår i dagsläget till drygt 125 indexenheter. De regionala skillnaderna i husköpkraft har ökat och är idag förhållandevis stora.

Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet
tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet:
www.foreningssparbanken.se
(Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex)