Swedbank

Boindex sjönk till 145,2 tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:26 CET

Hushållens marginaler vid husköp är stora – men krympande
Swedbank publicerar idag Boindex för tredje kvartalet 2010. Boindex, som mäter hus-köpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbets-inkomster, sjönk till 145,2 för riket som helhet, jämfört med 148,2 kvartalet innan. Där-med har hushållen drygt 45 % högre arbetsinkomster än vad som krävs för att ha råd med husköpet enligt vår norm.
Utifrån denna norm är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina för-värvsinkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med sina husköp. Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed husköpkraften.

Orsaken till att husköpkraften sjönk är att ränteläget steg, och att denna ränteeffekt inte motverkades av ett lägre medianpris på småhus och högre arbetsinkomster. Den sammanvägda bolåneräntans uppgång beror på att dels den rörliga bolåneräntan steg, dels valde fler hushåll att binda lånen.
-Hushållen måste räkna med att marginalerna vid husköp successivt minskar i takt med att bolåneräntorna fortsätter upp, säger Cecilia Hermansson, Swed-banks chefekonom. Vi lämnar bakom oss ett unikt lågt ränteläge i Boindex historia.

Samtliga tre storstadsregioner föll under 100-strecket
Stockholms-, Malmö-, och Göteborgsregionerna redovisade Boindex på 82,7, 93,1 och 98,1. Därmed har storstadsborna inte råd med sina husköp enligt normen eller så måste de göra avkall på annan konsumtion. Inte minst gäller detta förstagångs-köparna. I många kommuner utanför storstäderna är husköpkraften betydligt högre, men restiden till arbetsmöjligheterna är fortfarande väl långa.
-Att investera i effektiv och tillförlitlig infrastruktur så att arbetsmarknadsregioner växer skulle gynna främst unga hushåll som kan välja att köpa bostad där prisläget är lägre, säger Cecilia Hermansson. Samtidigt skulle det stärka svensk ekonomis konkurrenskraft genom att produktiviteten stiger. Det gäller att se till att samspelet mellan bostadsmarknad, arbetsmarknad, infrastruktur och näringsliv fungerar bättre.

Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet
tfn 08-5859 7720, eller e-post: cecilia.hermansson@swedbank.se
Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform i bifogad pdf-fil eller på
www.swedbank.se/boindex

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 670 000 företagskunder med drygt 350 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 september 2010 uppgick balansomslutningen till 1 846 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se