Swedbank

Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:20 CET

– lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften

  • Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet, från 114,1 andra kvartalet. Husköpkraften gynnas av lägre bolåneräntor och småhuspriser samt högre förvärvsinkomster. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp är nu större än tidigare i år på 18,3 %, men är fortfarande lägre än under 2009-2010.

  • Boindex är 100 när hushållen använder 15 % av förvärvsinkomsten före skatt till bolåne-kostnader. När Boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fast-ställda normen. Ju högre siffra, desto bättre.

  • Medianpriset för småhus i riket föll till 1,683 miljoner kronor – en nedgång med 27 000 kronor från andra kvartalet. Den sammanvägda bolåneräntan sjönk för första gången på sex kvartal, till 4,0 % från 4,1 % kvartalet innan, och orsaken var lägre bundna bolåneräntor. Den årliga förvärvsinkomsten före skatt för ett hushåll bestående av två vuxna där minst en arbetar ökade till 608 250 kronor före skatt.

  • I 28 av de 51 undersökta orterna steg husköpkraften jämfört med kvartalet innan. Den svagaste husköpkraften finns i Stockholmsregionen, Helsingborg och Göteborgsregionen, medan landets starkaste husköpkraft alltjämt återfinns i Örnsköldsvik.

För ytterligare information: Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank,
tfn 08-5859 7720, cecilia.hermansson@swedbank.se