Swedbank

Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:17 CET

Kraftig förbättring i husköpkraften det senaste året
Swedbank publicerar idag Boindex för tredje kvartalet 2009. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbets-inkomster, steg till 146,7 för riket som helhet, jämfört med 142,0 kvartalet innan. Hushållen har således 46,7 % högre arbetsinkomster än vad som krävs enligt vår norm.

Lägre bolåneräntor är den viktigaste förklaringen till att husköpkraften fortsatt att förbättras. Den sammanvägda bolåneräntan föll till 2,2 %, jämfört med 2,4 % kvartalet innan. Jämfört med för ett år sedan, då Boindex var 97,6 har husköpkraften ökat markant.

Utifrån normen är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med sina husköp. Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed husköpkraften.

- Förbättringen i husköpkraften under det senaste året är den största i Boindex historia, säger Cecilia Hermansson, Swedbanks chefekonom. I ytterligare ett par kvartal kan trenden vara uppåtriktad, men under nästa år när Riksbanken börjar höja sin styrränta kan husköpkraften dämpas vilket innebär att hushållen gradvis får det svårare att få råd med sina husköp.

Högre skulder ökar sårbarheten – främst i storstäderna
Hushållens skulder har ökat kraftigt och huspriserna har åter närmat sig tidigare toppnivåer. Skuldkvoten, d v s hushållens skulder i förhållande till disponibel-inkomsten, uppgår till 160 %. En fortsatt snabb kredittillväxt kring 8-10 % medför att skuldkvoten närmar sig 200 % år 2011. I Boindex framkommer att skillnaderna mellan storstäder och andra delar av landet är påtagliga. I storstäderna är husköpkraften generellt svagare, eftersom inkomstläget inte kompenserar de betydligt högre huspriserna.

- När skuldkvoten stiger är det främst i storstäderna som sårbarheten bland hushållen ökar, säger Cecilia Hermansson. De största riskerna för de mer skuldtyngda storstadshushållen under de kommande åren är en svagare arbetsmarknad och ett högre ränteläge.

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform i bifogat pdf-dokument eller på www.swedbank.se/boindex


För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 1588, e-post: cecilia.hermansson@swedbank.se

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.