Världsnaturfonden WWF

Bojkott av jätteräkor ger inget resultat globalt: WWF hittar nya lösningar för jätteräkor

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 09:28 CEST

Den globala marknaden med jätteräkor är en växande miljardindustri. De svenska miljöorganisationerna har i princip bojkottat tropiska jätteräkor i mer än 20 års tid. Trots detta ökar hela tiden produktionen. Därför är det nu dags att pröva nya lösningar, menar WWF som deltar i en internationell dialogprocess kring odlad fisk och skaldjur. 

Odlingarna av jätteräkor är i dag en miljömässig och social katastrof. Handeln med jätteräkor är helt oreglerad och ohållbar. Samtidigt ökar andelen odlad fisk enligt FNs livsmedelsorgan FAO. Idag importerar till exempel EU drygt 70 procent av den fisk som invånarna konsumerar varav hälften är odlad.

– Vi kan inte fortsätta med de dåliga räkodlingar vi har idag. Vi måste agera och få till stånd förändringar. Därför stöttar vi arbetet med det globala certifieringsorganet Aquaculture Stewardship Council, ASC, så att världens konsumenter och handel kan göra skillnad genom att välja mellan bättre och sämre odlade räkor. Målet är att vi ska kunna välja fisk och skaldjur som kan spåras från odling till tallrik, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.  

WWF har i flera år deltagit i en global rundabordsprocess med tusentals intressenter som forskare, miljöorganisationer, producenter och odlare. Förslag till krav har tagits fram för en rad arter - bland annat hajmal, tilapia, lax och jätteräkor.

– Målet med certifieringen är få till stånd stora förbättringar för människor och miljö genom att produktionen blir mer ansvarsfull. Människor i utvecklingsländer ska också kunna få inkomstmöjligheter. Vi vet ännu inte hur det går men en sak är säker – vi måste hitta nya vägar, säger Håkan Wirtén.

Certifieringen innebär minskad användning av antibiotika, kemikalier och krav på reningssystem. Till exempel får odlingar inte anläggas på mark där mangrove avverkats efter 1999 och hänsyn måste tas till vilda arter och naturmiljöer. Lika viktigt är det att ta sociala hänsyn och ha samråd med byalag och lokalbefolkningar.

– I år testas de nya kriterierna för jätteräkor i odlingar för att se hur de fungerar. Därefter kan företag ansöka om certifiering, säger Inger Näslund, chef för vattenmiljöenheten och ansvarig för fiskefrågor på WWF.

Jätteräkorna kommer fortsatt ha rött ljus i WWFs konsumentguide tills ASC-certifierade odlade räkor eller MSC-certifierade vildfångade räkor finns i butikerna. Tills dess välj certifierade nordhavsräkor eller burfångade havskräftor.

När det gäller hajmal och tilapia har kriterierna prövats och de första produkterna beräknas komma ut på marknaden senare under 2012.

Läs mer på: http://www.asc-aqua.org/

Fakta: Den globala certifieringsorganisationen Aquaculture Stewardship Council, ASC, startades 2010. Målet är att certifiera odling av fisk och skaldjur så att produktionen blir ansvarsfull.

För frågor, kontakta: 
Inger Näslund, t f chef vattenmiljöenheten och expert på fiskefrågor WWF, 
070-105 30 57
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77