Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Bojkotta tidningen Metro!

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:46 CEST

- Den senaste veckan har alla stockholmare fått ännu en gratistidning att läsa på tunnelbanan, en tidning som kommer ges ut två gånger i veckan under fyra månader. Kristdemokraternas ungdomsförbunds (KDU) ordförande i Stockholms stad, Maurice Forslund, undrar vad Metro har för ambitioner egentligen? Är det en seriös tidning för stadens alla kollektivtrafikresenärer eller en odemokratisk propagandaskrift?

I mittuppslaget i dagens Metro går det att finna bilagan ” Dagens Stockholmare” som kommer att ges ut två gånger i veckan i sammanlagt fyra månader. Hela kampanjen i Metro kommer att kosta socialdemokraterna ca 8 miljoner, vilket är nästan lika mycket som alla andra partier har totalt i sina valbudgetar. Vad som knappt framgår i text är att bilagan ”Dagens Stockholmare” är ett propagandablad från Socialdemokraterna och inte Metros eget redaktionella material.
Bilagan som är inhäftad i tidningen Metro vilseleder läsaren att tro att artiklarna är informativa och granskande artiklar från tidningen Metro och inte ren propaganda från socialdemokraterna.

På socialdemokraternas hemsida går det att läsa att det är en ”tidning”
och inte en påkostad reklamkampanj för 8 miljoner maskerad till en tidning. Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) i Stockholms stad uppmanar nu Stockholms läsare att bojkotta tidningen Metro och kräver att bilagan ”Dagens Stockholmare” tydligare särskiljs från tidningen Metros redaktionella innehåll. Det är odemokratiskt att vilseleda läsarna om bilagans syfte och ursprung och det bryter mot god marknadsföringssed. Det är en odemokratisk produktplacering !För mer information

Maurice Forslund
distriktsordförande KDU
073-962 54 07

Louise Axelsson
ombudsman
076-527 25 40

www.kristdemokraterna.se