Bokapsykolog.nu

Bokapsykolog har tagit del av nya studier som utreder om en människas tidsuppfattning kan vara en hjälp i fastställande av depressioner eller ångest.

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 16:21 CET

Bokapsykolog.nu arbetar med att förmedla kontakter till KBT-kliniker, inriktade främst på behandlingar mot depression, ångest, stress och sömnproblem,  runt om i Sverige och är en tjänst som ska informera och förmedla kontakter.

På Umeå universitet pågår ett projekt om människans tidsuppfattning och om hur man kan mäta den i förhållande till psykisk hälsa. Det är på psykologiska institutionen som man i ett första steg i sitt tidsprojekt har vidareutvecklat ett diagnosinstrument för depression och ångest.

Deprimerade tenderar att se bakåt och de med ångest oroar sig över framtiden.

Tiden och tidsuppfattningen tillhör det grundläggande i att vara människa. Kan man mäta hur tidsuppfattningen ser ut hjälper det när man vill ställa diagnos och kunna behandla psykisk sjukdom som till exempel depression. Det är numer en av våra folksjukdomar.

De fyra forskarna i Umeågruppen är Grazia Carella, Britt Wiberg, Anna Zircova och Marie Wiberg.

Umeåforskarna - en är alltså från Italien, två från Sverige och en från Lettland - har vidareutvecklat en amerikansk serie testfrågor, ett diagnosinsinstrument, för att förbättra diagnoser om depression och ångest.

Förenklat kan man beskriva ett av sambanden man vill använda för diagnos är att människor med depression vänder sig mot dåtid, hur det varit och inte ser någon framtid, medan människor med ångest ser på framtiden med fruktan och har fokus där.

Om Bokapsykolog.nu
Bokapsykolog.nu finns till för att ge dig bästa tänkbara vård snabbt! Vi hjälper dig att komma i kontakt med några av de bästa och av oss kvalitetssäkrade privata psykologerna i Sverige. Vi erbjuder våra besökare en kostnadsfri matchning mot den klinik som är bäst lämpad att behandla just dig och dina problem.